Hội thảo Phụ huynh Hữu ích

Quý phụ huynh có thể theo dõi lại những thông tin hữu ích tại các buổi chuyên đề và hội thảo phụ huynh diễn ra trước đó qua các đường link bên dưới.

Hội thảo Phụ huynh Hữu ích| BVIS HCMC | Nord Anglia  - Content Page Header

Vui lòng liên hệ Lễ tân khối Tiểu học và Trung học nếu gia đình có thắc mắc hay cần thêm thông tin về những sự kiện dưới đây.