School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Často kladené otázky

Zde jsou odpovědi na některé z často kladených otázek týkající se naší školy a procesu zápisu.

Komunita na PBIS

Jaký je maximální počet žáků ve třídě?

Na základní škole je maximální počet žáků 22. V každém ročníku je tři až pět tříd. Průměrná velikost třídy v současné době činí 16 žáků.

Jaké národnosti jsou na PBIS zastoupeny?

Na PBIS studují žáci a studenti 60 národností. Většinu národností zastupuje méně než 10 studentů. Národnosti s více než 10 studenty jsou: česká, britská, ruská, korejská, polská, vietnamská, holandská, ukrajinská, slovenská, americká, čínská, maďarská, italská, japonská, francouzská a německá.

Jaká je fluktuace studentů?

Toto číslo se pohybuje mezi 15 – 20% ročně. To znamená, že ve třídě o dvaceti studentech můžeme očekávat, že se 3 nebo 4 děti v období 12 měsíců přesunou jinam.

Odkud jsou zaměstnanci školy a jaká je u nich fluktuace?

Pedagogický sbor a vedení PBIS jsou téměř všichni rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí. Velká většina pochází z Velké Británie, ale máme také zaměstnance z Kanady, USA, Austrálie a Nového Zélandu. Učitelé jazyků jsou rodilými mluvčími jazyka, který vyučují jako předmět (francouzština / němčina / španělština / čeština).

Máme více než 180 pedagogických pracovníků, z nichž všichni na škole zůstávají minimálně 2 roky a mnozí z nich jsou na škole déle než 5 let. Za poslední 3 roky byla průměrná fluktuace pracovníků nižší než 5%.

Zápis

Máte místo pro mé dítě?

Ohledně dostupnosti míst se prosím obraťte na zápisovou kancelář. Budeme vás informovat o aktuální a předpokládané dostupnosti podle počtu nově zapsaných a odcházejících studentů.

Podle jakých kritérií umisťujete děti ročníků?

Ve Velké Británii děti obvykle nastupují do 1. ročníku (Year 1), když je jim 5 let. To je dříve než v mnoha jiných zemích. Standardně tedy umisťujeme studenty do příslušného (britského) ročníku podle jejich věku. To znamená, že žáci, kterým je před začátkem školního roku 5 let nastoupí do 1. ročníku, ti ve věku 6 let nastoupí do 2. ročníku atd.

Očekává se, že děti na prvním stupni, které nastoupí do bilingvního programu (ČBZŠ), začnou na PBIS v 1. ročníku, tj. ve věku 5 let. V českém systému je ekvivalentem „přípravná třída“. I když je možné, aby nastoupily až do 2. ročníku nebo později, je to na uvážení školy a žáci budou při vstupu odpovídajícím způsobem hodnoceni. Dětem, které k nám nastoupí z jiných vzdělávacích systémů, dáme doporučení ohledně jejich umístění na základě informací poskytnutých rodiči a předchozí školou.

Rádi s rodiči probereme umístění uchazeče a v rámci tohoto procesu také zkontaktujeme současnou školu dítěte. Naše doporučení jsou vždy v souladu s nejlepším zájmem vašeho dítěte.

Moje dítě moc nemluví anglicky. Zvládne to?

Ano! Vzhledem k počtu národností zastoupených v naší škole máme spoustu zkušeností s podporou angličtiny u dětí. Než student angličtinu ovládne, může to trvat několik týdnů i několik měsíců.

Jsme česká rodina s dítětem ve věku prvního stupně ZŠ. Je pro nás bilingvní program tou nejlepší volbou?

Na tuto otázku neexistuje správná odpověď. Všechny děti, které se účastní bilingvního programu, jsou Češi, ale máme také české studenty, kteří studují podle kurikula PBIS. Bude tedy záležet na tom, jak vy jako rodiče chcete, aby se vaše dítě vzdělávalo. Ředitelé našich jednotlivých škol a tým zápisové kanceláře s vámi tyto dvě možnosti rádi proberou.

Bude muset moje dítě absolvovat vstupní test?

Všichni studenti, kteří chtějí nastoupit do 7. třídy a výše, musí před zahájením studia na PBIS absolvovat buď jazykový nebo matematický test. Studenti, kteří chtějí nastoupit do programu IB, musí složit požadovaný počet zkoušek IGCSE (nebo uznávaný ekvivalent) zveřejněný na webových stránkách školy pro daný školní rok.

Kdy a jak mohu zakoupit školní uniformu a sportovní soupravu?

Po přijetí vašeho dítěte vám zašleme e-mail s odkazem na online obchod, kde můžete objednat školní uniformu a sportovní soupravu. Školní uniformy jsou doručeny přímo rodičům do několika dnů od zadání objednávky.

Jak si mohu rezervovat místo?

Informace o procesu zápisu do naší školy naleznete zde.

Školné a stipendia

Nabízíte stipendia?

Ve spolupráci s Městskou částí Prahy 12 nabízíme dva stipendijní programy. Pro více informací navštivte naši stránku místních stipendií.

Nabízíte nějaké slevy školného?

Rodinám, které platí školné na celý rok a zapisují více než jedno dítě, nabízíme sourozeneckou slevu na druhé dítě ve výši 5%. Třetí dítě a další děti mají 10% slevu.

Moje dítě nastupuje v průběhu školního roku, ale chtěl bych zaplatit dříve, je to možné?

Ano, můžete si zvolit roční platbu školného, ​​i když vaše dítě nenastupuje na začátku školního roku. Školné vám vypočítáme v poměru k počtu týdnů, které bude navštěvovat v prvním roce studia.

Život v Praze

Nabízíte autobusovou dopravu?

Ano, další informace najdete na naší stránce o dopravě.

V kterých částech Prahy většinou žijí studenti PBIS?

Spádové oblasti Kamýku a Vlastiny jsou přirozeně rozděleny řekou Vltavou. Většina rodin navštěvujících školu Vlastina žije v Praze 6 a Praze 5 (zejména ve Střešovicích, na Břevnově, v Dejvicích a Nebušicích). Rodiny z Průhonic si oblíbily Kamýk a Libuš, stejně jako rodiny z Prahy 4 (z Modřan, Hodkoviček, Braníku a Podolí), Prahy 2 (Vinohrad) a Prahy 10 (Vršovic).

Některé rodiny žijí přímo v centru Prahy na Starém Městě, na Novém Městě nebo na Malé Straně. Z těchto centrálních oblastí je možné dojíždět do kteréhokoli kampusu. Studenti navštěvující Libuš přijíždějí z celé Prahy a okolních oblastí.

Nabízíte ubytování?

Ne, na PBIS neposkytujeme žádné ubytovací zařízení.

Jak bychom měli připravit naše dítě na první den v PBIS?

Poskytneme vám veškeré výukové materiály, které bude vaše dítě po celou dobu studia na PBIS potřebovat. Jakmile dítě zapíšete, umožníme vám přístup do sekce „Joining PBIS“ na našem portálu pro rodiče obsahující všechny důležité informace pro hladný nástup vašeho dítěte. Naleznete zde také  praktický seznam věcí, které bude vaše dítě potřebovat první den, a informace, jak objednat dopravu do školy a obědy.