School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Daniela Janušová

Daniela Janušová

Early Years to Year 9

Monika pracuje v zápisové kanceláři na kampusech Vlastina a Kamýk.

Daniela má zkušenosti s britským vzdělávacím systémem ze Spojených arabských emirátů, kde žila a pracovala šest let.

Miluje děti a ráda jim pomáhá, aby se ve škole cítily přijímány a rychle se zaběhly.

Je pro ni velmi důležité, aby byly děti ve škole šťastné a dosahovaly akademického pokroku.