School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Martina Čejková

Cejkova-Martina

Year 9 až Year 13

Martina pracuje v zápisové kanceláři v kampusech Kamýk a Libuš. Zabývá se přijímáním studentů od 9. do 13. třídy.

Martina je u nás zaměstnána mnoho let a pomohla již stovkám rodin projít procesem zápisu na naší školu.

Podle toho, který kampus budete preferovat, a podle zvoleného času vaší návštěvy vás procesem zápisu provede buď Martina nebo její kolegyně Monika či Daniela, které vám pomohou zajistit, aby přechod na PBIS proběhl co nejjednodušeji.