School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Kurikulum

Učíme podle Mezinárodního kurikula pro základní vzdělávání (International Primary Curriculum, IPC), které se používá na více než 1 000 školách v 70 zemích po celém světě. IPC vzniklo v roce 2000, kdy se skupina předních pedagogických odborníků z celého světa rozhodla vypracovat učební osnovy, které by lépe vyhovovaly potřebám žáků na mezinárodních školách.

Cílem IPC je, aby se žáci ve svém vzdělávání soustředili na akademické, osobní i mezinárodní aspekty. Chceme, aby učení děti bavilo a rozvíjelo jejich přirozenou zvídavost i osobní vlastnosti, které potřebují, aby se staly dobrými světoobčany. Podporujeme proto jejich smysl pro národní povědomí a kulturu, a současně u nich pěstujeme hlubokou úctu k jiným národnostem a kulturám. Nejdůležitějším cílem IPC je, aby děti rozvíjely všechny dovednosti, které budou potřebovat, a mohly sebejistě čelit světu zítřka.

Milepost 1 (britský 1. a 2. ročník) – Key Stage 1 (česká přípravná třída a 1. třída)

Děti ve věku 5–7 let se učí příslušná témata v jednotlivých předmětech, doplněná o aktivity určené speciálně pro Milepost 1 (klíčovou etapu 1), zahrnující přípravnou třídu (1. ročník) a 1. třídu (2. ročník).

Vzdělávací cíle pro angličtinu a matematiku jsou převzaty z anglického Národního kurikula v návaznosti na rámec pro čtenářskou a matematickou gramotnost a všechny ostatní předměty jsou vyučovány prostřednictvím vzdělávání v rámci IPC.

Milepost 2 (3. a 4. ročník) – Key Stage 2 (2. – 3. třída)

Děti ve věku od 7 do 9 let se učí příslušná témata v jednotlivých předmětech, doplněná o aktivity určené speciálně pro Milepost 2 (klíčovou etapu 2), zahrnující 2. třídu (3. ročník) a 3. třídu (4. ročník).

Vzdělávací cíle pro angličtinu a matematiku jsou převzaty z anglického Národního kurikula v návaznosti na Rámec pro čtenářskou a matematickou gramotnost a všechny ostatní předměty jsou vyučovány prostřednictvím projektového vzdělávání v rámci IPC.

Milepost 3 (5. a 6. ročník) – Milepost 3 (4. – 5. třída)

Děti ve věku od 9 do 11 let studují příslušná témata v jednotlivých předmětech, doplněná o aktivity určené speciálně pro Milepost 3 (klíčovou etapu 3), zahrnující 4. třídu (5. ročník) a 5. třídu (6. ročník).

Vzdělávací cíle pro angličtinu a matematiku jsou převzaty z anglického Národního kurikula v návaznosti na Rámec pro čtenářskou a matematickou gramotnost a všechny ostatní předměty jsou vyučovány prostřednictvím projektového vzdělávání v rámci IPC.

Kroužky

Součástí výuky jsou i mimoškolní aktivity v rámci kroužků. Jejich seznam se mění v každém semestru a děti si mohou vybrat ze široké a rozmanité nabídky zaměřené na sport, umění a logické či analytické činnosti. Kroužky využívá jak naše škola, tak PBIS, a téměř všechny probíhají v angličtině. Kroužky vedou učitelé obou škol i externí trenéři, koučové a instruktoři. Zájemci o zpěv se mohou přihlásit do školního sboru. Ten je velmi populární a má za sebou několik let úspěšné činnosti, kdy děti s úspěchem vystupovaly na mnoha koncertech.

Naše škola také spolupracuje s Mezinárodní hudební školou, která pro děti organizuje instrumentální výuku a kurzy baletu či zpěvu. Výuka probíhá v prostorách školy o přestávkách na oběd nebo po škole.

Mezi další aktivity organizované externími agenturami patří také karate, moderní tanec, např. street dance, skákání přes švihadlo a další.

Školní výlety

Další činnost, která zpestřuje vzdělávání, představují výlety do přírody a lyžařské kurzy, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Účastní se jich žáci obou škol. Doposud se konaly ve Špindlerově Mlýně a Harrachově.

Během akademického roku se žáci účastní zajímavých výletů, exkurzí, výstav a koncertů souvisejících s jejich vzděláváním a tématy školních prací.

Pokračování pro středoškoláky

Po ukončení 6. ročníku mohou žáci naší školy pokračovat ve studiu na PBIS Secondary School (britské verzi českého gymnázia), jiném osmiletém gymnáziu nebo na druhém stupni jiné základní školy v České republice.

Vzhledem k typu naší školy, úzké spolupráci s PBIS a vynikajícím jazykovým znalostem je první možností, kterou je třeba zvážit, studium na britské střední škole PBIS. Pro žáky je výhodou, že jsou seznámeni nejen s prostředím, ale také se svými učiteli a vzdělávacím přístupem, a po absolvování IB (International Baccalaureate) by měli možnost studia na zahraničních univerzitách. Na PBIS mohou plně využít a ocenit své vynikající znalosti angličtiny a britského stylu vzdělávání.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?