School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Den na ČBZŠ

Denní studium, od pondělí do pátku, od 8:30 do 15:00 hod. Po vyučování u nás mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky, které organizuje školní družina.

Školní den je rozdělen do tří částí označovaných jako bloky, které jsou od sebe odděleny delšími přestávkami (ráno, oběd a odpoledne). V rámci bloků máme každých 45 minut pravidelné přestávky, které žáci využívají k osvěžení, krátkému oddychu a přípravě na další hodinu.

Struktura dne na naší škole, tj. vyučování, přestávky atd., je plně v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zároveň odpovídá školnímu dni na PBIS.

Obsah hlavních vzdělávacích předmětů vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, přičemž zůstává zachován britský styl vzdělávání, výukové metody i individuální přístup k žákům.

Jednotlivé předměty vyučujeme v češtině s plnou podporou britského kurikula. Žáci tak přirozeně rozvíjejí znalosti svého mateřského jazyka a zároveň získávají odpovídající znalosti angličtiny. Mohou plně uplatnit svůj talent a zájmy na nesčetných akcích (např. činoherním představení, školním představení, zpěvu ve sboru, výtvarných soutěžích atd.) a v mnoha kroužcích (fotbal, florbal, zpěv, dramatický kroužek, výtvarný kroužek atd.), které organizuje škola.

Stravování

Stravování zajišťuje školní jídelna, která se zaměřuje na zdravou výživu, kdy na výběr jsou každý den tři hlavní jídla. K objednávání jídla se používají inteligentní karty. Lze na nich dobít kredit a přehledně ukazují, které menu si žák vybral.

Naše škola se také stará o to, aby žáci měli dostatečný příjem tekutin; po celé škole jsou instalovány automaty na nápoje. Žákům se doporučuje, aby pravidelně pili po celý školní den. Jak ukazuje výzkum, tato opatření zvyšují pozornost žáků, zejména v odpoledních hodinách.

Doprava

Česko Britská Základní Škola využívá moderní autobusy k přepravě žáků mezi školami a také během školních výletů, návštěv bazénů atd.

Autobusy používáme i pro přepravu dětí z domova do školy a zpět. Tato služba je placená, proto ji musí hradit rodiče žáků. Kromě toho byla pro žáky naší školy a PBIS zřízena školní kyvadlová autobusová doprava mezi nejbližšími stanicemi metra a školními areály v Praze 4 a Praze 6.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?