School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Představení ČBZŠ

Koncept školy Czech British Primary School (Česko Britská Základní Škola, ČBZŠ) vznikl na základě analýzy současné situace českých a britských vzdělávacích systémů a zkušeností z nich získaných. Inspirovali jsme se vývojem vzdělávacího systému ve Velké Británii i tradičním vzděláváním v naší zemi. Jedná se o základní školu, kde se vybrané předměty vyučují v angličtině.

Záleží nám na vysoké akademické úrovni žáků, které dosahujeme prostřednictvím správně zvolených a vyvážených osnov. Snažíme se udržovat malé třídy co do počtu žáků, abychom zajistili individuální přístup k nim a mohli je podpořit ve všech kurikulárních i mimoškolních oblastech. Díky tomu se nám daří rozvíjet individuální talenty dětí a současně jim zajistit všestranný rozvoj. Usilujeme o to, abychom z nich vychovali vyrovnané, odpovědné a samostatně uvažující členy naší společnosti, kteří jsou hrdí nejen na svou školu, ale také na zemi, v níž žijí.

Naši bilingvní učitelé mají plnou kvalifikaci pro náš kreativně orientovaný vzdělávací koncept, zejména v některých částech studijního programu, kdy preferujeme individuální přístup ke studentům, které známe blíže a rozumíme jim, víme o jejich individuálních talentech a uvědomujeme si jejich potřeby a vzdělávací cíle. V této náročné práci učitele podporují zkušení asistenti, kteří také mluví oběma jazyky. Lekce angličtiny vyučují každý den v rámci programu EAL (angličtina jako další jazyk) angličtí lektoři či učitelé angličtiny, kteří jsou rodilými mluvčími.

teacher with guitar singing song with students at Prague British International School

 

Pozornost věnujeme také dobrému chování žáků a snažíme se jim vštípit důležitost vzájemné ohleduplnosti, pravdivosti a přátelství. Žáci jsou ve škole pod neustálým dohledem učitelů a asistentů, a to i o přestávkách. Během neformálních kruhových setkání s dětmi diskutujeme o tématech, která se jich bezprostředně týkají a s nimiž se mohou v životě potkat (např. osamělost, strach, nedorozumění, vyloučení z komunity, nemoc v rodině, šikana atd.). Snažíme se tak o prevenci negativních jevů, které se v dnešní době na mnoha školách stále častěji vyskytují.

Naším záměrem je poskytnout studentům příležitost stát se dvojjazyčnými mluvčími, tj. ovládat nejen svůj mateřský jazyk, ale také cizí jazyk na plynulé úrovni a po ukončení 1. stupně základní školy (Primary) být plně připraveni na pokračování na 2. stupni (Secondary) na PBIS nebo jakékoli jiné osmileté střední škole v České republice. Na této mezinárodní střední škole mohou ve věku 18 let dokončit studium zkouškou International Baccalaureate a získat mezinárodní diplom IB, který jim umožní dostat se nejen na místní univerzity, ale také na univerzity po celém světě. Takto bychom chtěli otevřít prostor pro rozvoj nového typu školy, který se plně vyrovná podobným školám v Evropské unii, a v budoucnu je pravděpodobně ještě předčí.

„Na Česko Britské Základní Škole zajišťujeme kvalitní vzdělávání pro děti hovořící plynně česky, které jsou nejen z českých, ale i mezinárodních komunit. Při výuce se snažíme šířit pozitivní atmosféru a radost a současně podporujeme akademický, společenský a osobní růst dětí.“ Naše vize

Naše definice učení

Učení je dlouhodobý proces trvající celý náš život. V jeho průběhu objevujeme, upevňujeme a třídíme všechny souvislosti z různých oblastí našeho života. Nejlépe se učíme, když v daném problému nacházíme smysl a baví nás to.

Naše poselství

Česko Britská Základní Škola je škola, kde:

 • si vážíme každého jednotlivce, kde známe a staráme se o každého žáka
 • dáváme přednost spolupráci před konkurencí a sdílíme všechny úspěchy
 • o problémech diskutujeme beze strachu a otevřeně, projevujeme soucit a pěstujeme schopnost odpouštět
 • všichni mají stejné možnosti a kde podporujeme chytré postřehy, zvídavost a vlastní názor

myslíme na prospěch naší školní komunity

GDPR – ochrana osobních údajů – od 25. 5. 2018

Domluvte si návštěvu

Pokud máte zájem, kontaktujte nás a domluvte si návštěvu.

Během ní budete mít příležitost podívat se po škole, promluvit si s učiteli i studenty a na základě toho, co uvidíte, si můžete utvořit vlastní názor. Těšíme se na vaši návštěvu.

 • MIT our new approach to STEAM signpost

  Our Approach To STEAM

  Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

 • Juilliard-Nord Anglia Overview

  Juilliard Curriculum Overview

  What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?