School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Systém kolejí

Na škole PBIS jsou studenti od předškolní úrovně po 13. ročník rozděleni do čtyř kolejí (Karlštejn, Lednice, Konopiště a Hluboká). Každému studentovi je v době zápisu přidělena jedna kolej. Vždy se postaráme o to, aby sourozenci byli umístěni ve stejné koleji.

Koleje jsou běžným rysem anglicky mluvících škol po celém světě. Hrají ve škole důležitou výchovnou roli, protože pomáhají rozvíjet ducha komunity a podporují potřebu každého dítěte někam patřit.

Některé děti se mohou cítit vykořeněné, když vyrůstají v mezinárodním prostředí, a škola se stává středobodem jejich života. Systém kolejí přispívá k jejich celkové duševní pohodě a citovému rozvoji. Umožňuje studentům také komunikovat s různými dětmi (mladšími i staršími), což následně rozvíjí jejich empatii a posiluje schopnost podporovat své vrstevníky.

Na škole PBIS také podporujeme zdravou konkurenci mezi kolejemi. K soutěžím mezi kolejemi patří například náš sportovní den. Pořádáme také pravidelné akce (soutěž v hláskování „spelling bee“, florbalu, debatní soutěže, výtvarné výzvy nebo talentové show), které umožňují všem dětem zúčastnit se a něco předvést. Vytvořili jsme celoroční program mezikolejních akcí, kdy koleje sbírají body a na konci roku udělíme cenu Kolejního poháru.

Klíčovou událostí na začátku školního roku je každoroční jmenování kapitánů kolejí, kteří pomáhají s organizací jejich koleje a získávají tak neocenitelné dovednosti pro svůj budoucí život.

Klíčovou událostí na začátku školního roku je každoroční jmenování kapitánů kolejí, kteří pomáhají s organizací jejich koleje a získávají tak neocenitelné dovednosti pro svůj budoucí život.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?