School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Juilliard world stage 2 girl performing with fan

Připravujeme děti na světovou scénu

Scénická umění jsou kreativním klíčem, který může odemknout představivost vašeho dítěte a výrazně změnit jeho vzdělání.

Prohlédněte si video

(Requires Javascript)

Scénická umění v Nord Anglia Education

Na školách Nord Anglia Education se s nadšením věnujeme všem třem scénickým uměním. Studenti v našich školách po celém světě přicházejí do styku s hudbou, tancem a dramatem, které tvoří důležitou součást našeho vzdělávacího programu od čtyř let až po střední školu. Pevně věříme, že všechny tři oblasti hrají ve vzdělávání klíčovou roli, protože umožňují studentům, aby se z nich stali inteligentní, sebevědomí a všestranní globální občané.

Juilliard Boy and Girl playing piano keyboard music lesson

Přínos vzdělání ve scénickém umění

Ve vzdělávání vašeho dítěte by scénické umění mělo hrát klíčovou roli. V mnoha studiích vědci prokazují vliv studia scénického umění na lepší vývoj dětí a vyšší studijní výsledky. Další informace o přínosech naleznete zde.

Juilliard collaboration teacher music class students

Naše spolupráce se školou The Juilliard School

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší – stejně jako my. Co se týče našich studentů a zaměstnanců, jsme ambiciózní. Spolupracujeme s nejlepšími světovými organizacemi, abychom jim poskytli vynikající příležitosti a zkušenosti. Zjistěte více o tom, jak ve spolupráci se školou Juilliard poskytujeme vynikající vzdělání v oblasti scénického umění.

Juilliard music curriculum boy drums

Kurikulum hudební výchovy

Díky programu scénických umění spolupracujících škol Juilliard a Nord Anglia obohacujeme osnovy hudební výchovy o hudební repertoár velkých uměleckých děl osobně vybraných školou Juilliard a o výuku dovedností hry na keyboard, která slouží jako vstupní prvek pro výuku hudební teorie na našich školách.

Juilliard Dance Curriculum summer arts dancers ballet

Kurikulum taneční výchovy

Prostřednictvím programu scénických umění spolupracujících škol Juilliard a Nord Anglia se studenti seznámí s historií známých tanečních skladeb a zdokonalí svou vlastní fyzickou koordinaci a sebevyjádření.

Boy trumpet Juilliard Music Curriculum

Scénická umění v akci

Náš sociální hub vás zavede do učebny, kde uvidíte, jak vypadá naše spolupráce v oblasti scénického umění se školou The Juilliard School v akci. Podívejte se, jak se naši studenti připravují na světovou scénu – nechte se inspirovat, sdílejte a sledujte na #NAEJuilliard.

Juilliard Drama curriculum boy playing

Kurikulum dramatické výchovy 

Prostřednictvím programu scénických umění spolupracujících škol Juilliard a Nord Anglia jsou naše osnovy dramatické výchovy obohaceny o základní díla z různých kultur a historických období, která studentům poskytnou základy ohledně forem, struktur a prvků, z nichž mohou čerpat, využívat je a zacházet s nimi při zkoumání a sledování dramatických inscenací.

Juilliard benefits of the performing arts music girl playing piano

Přínos scénických umění

See more