School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Girl Piano

Přínos scénických umění

Vzdělání v oblasti Juilliard-Nord Anglia scénického umění má pro děti široký přínos a poskytuje jim nástroje pro kreativní myšlení, inovace a schopnost ocenit různé kultury a prostředí.

Přečtěte si více

„Učíte se být kreativní, umět spolupracovat a být sebevědomí. To jsou právě ty přenositelné dovednosti, které můžete využít v jakémkoli předmětu, takže když opustíte školu, budete všestrannou osobností, která zvládne vše, co jí přijde do cesty.“

Gaynor Lowe, vedoucí 9. ročníku a učitel tělesné výchovy na British International School v Abú Dhabí.

Ve vzdělávání vašeho dítěte by scénické umění mělo hrát klíčovou roli. V mnoha studiích vědci prokazují vliv studia scénického umění na lepší vývoj dětí a vyšší studijní výsledky.

Kreativita a inovace

Tvorba, interpretace a improvizace jsou jádrem programu scénických umění ve spolupráci Juilliard a Nord Anglia. Studiem hudby, tance a dramatického umění (které podporuje experimentování, občasné neúspěchy, laterální myšlení atd.) mohou studenti překročit nebo překonat hranice tradičního vzdělávání. Každá zkušenost ve třídě, studiu nebo divadle učí studenty samostatně jednat a pomocí svého těla vytvořit něco nového, inovativního.

 

Sebevědomí a prezentační dovednosti

Prostřednictvím scénického umění se děti učí efektivně komunikovat a komunikovat s ostatními intelektuálně a emocionálně. Díky ztvárnění něčeho a jeho opakování získávají děti dovednosti, jako je vyrovnanost, soustředěnost a překonávání úzkosti, které je do budoucna nejlépe připraví na prezentaci, komunikaci a vůdcovství.

 

Prostředek pro sebevyjádření

Scénická umění mohou vašemu dítě pomoci, aby se naučilo zkoumat své emoce, rozšiřovat svou představivost a rozvíjet vlastní jedinečný hlas. Všechny tyto disciplíny, hudba, tanec i drama, zapojují dětský mozek, tělo a emoce různými způsoby, aby povzbudily jeho sebevědomí a pomohly mu najít radost ze sebevyjádření.

 

Empatie a soucit

Scénická umění pomáhají studentům osvojit si rozhodující schopnost porozumět různým hlediskům, díky čemuž se naučí být empatičtí a mít soucit s ostatními. Zkušenosti, jako je ztělesnění postavy, fyzické zobrazení emocí a zpěv textů jiného autora, ilustrují, jak toho jednotlivá umění – hudba, tanec a drama – dosahují jiným způsobem.

 

Kulturní povědomí a uznání

Naučit se ocenit a zapojit se do hudby, tance a dramatu z různých kultur, komunit a tradic je důležitou součástí toho, jak se může vaše dítě rozvinout ve skutečného globálního občana.

 

Fyzický a osobní rozvoj

Vedle tělesné výchovy pomáhají dětem s ovládáním těla scénická umění, díky nimž si mohou uvědomit své tělo a pracovat na jeho zdatnosti; scénická umění podporují pozitivní životní styl a pomáhají dětem vštípit zdravé návyky a navodit pocit pohody.

 

Zlepšení studijních výsledků

Několik studií, včetně globálně prováděného průzkumu u žáků a rodičů společností NAE, dokládá, že děti studující hudbu, tanec a drama jsou zdatnější ve čtení, psaní a matematice. V zemích, v nichž jsou studenti v těchto předmětech na špici, jako je Japonsko, Maďarsko a Nizozemsko, tvoří umělecká a hudební výchova povinnou součást školních osnov. Další studie ukazují, že děti, které jsou v kontaktu se všemi třemi scénickými uměními, jsou šťastnější, více se angažují a rády chodí do školy – a to vše přispívá k jejich budoucímu úspěchu.

Juilliard world stage girl performing with fan

Scénická umění ve spolupráci se školou Julliard

See more