School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Drama

Kurikulum dramatické výchovy ve spolupráci se školou Juilliard

Osnovy dramatické výchovy zdokonalené díky spolupráci se školou Juilliard dají vašemu dítěti příležitost být v čele, objevit jiné pohledy z různých komunit a kultur, sdělovat myšlenky a pocity prostřednictvím uměleckého ztvárnění a zažít radost během představení.

Zjistěte více

Zdokonalené kurikulum

Prostřednictvím programu scénických umění spolupracujících škol Juilliard a Nord Anglia jsou naše osnovy dramatické výchovy obohaceny o základní díla z různých kultur a historických období, která studentům poskytnou základy ohledně forem, struktur a prvků, z nichž mohou čerpat, využívat je a zacházet s nimi při zkoumání a sledování dramatických inscenací.

Lidský impuls angažovat se v divadle nebo dramatu je univerzální a sahá až do starověku napříč kontinenty a kulturami. Společným vláknem, které prochází touto uměleckou formou, je touha sdělit a vyjádřit lidskou zkušenost.

Dramatické dovednosti a postupy spolupráce (Drama Skills and Collaborative Practices)

Dramatické dovednosti a postupy spolupráce představují sbírku živých a praktických zdrojů pro učitele a studenty, kterou navrhla škola Juilliard pro učitele a studenty NAE. Tyto zdroje jsou uspořádány do tří kategorií, „učitelská sféra, studentské dovednosti a odborná praxe“ a vytvářejí jedinečné přístupové body do světa dramatického umění. Učitelská sféra obsahuje zdroje speciálně pro pedagogy, včetně základů dramatického studia a nápadů pro výběr scénického materiálu. Studentské dovednosti zahrnují hlasové a fyzické rozcvičky pro herce, výukové lekce scénického líčení a jak se připravit na uměleckou zkoušku. Odborná praxe představuje rozhovory s aktivními umělci, režiséry a designéry v oboru. Kombinace všech dramatických dovedností a postupů spolupráce klade důraz na spolupracující povahu divadla a zdůrazňuje řadu uměleckých disciplín podílejících se na tvorbě dramatického díla.

Základní díla

Osnovy dramatické výchovy čerpají z hlavních děl z různých kategorií nebo kultur a historických období, která studentům poskytnou základy ohledně forem, struktur a prvků, z nichž mohou čerpat, využívat je a zacházet s nimi při zkoumání a sledování dramatických inscenací.

 

Díla byla pečlivě vybrána na základě jejich ikonické kvality, naučitelných momentů a protože vašemu dítěti poskytnou široké muzikální vzdělání. Děti budou tato díla studovat po celou dobu studií, aby si každé z nich do hloubky osvojily a zažily.

Interaktivní aktivity povzbuzují studenty, aby se ponořili do těchto děl a jejich klíčových konceptů, a zároveň si díla dali do souvislostí s ostatními díly i jinými předměty.

Mezi hlavní díla patří:

 

  • Vyprávění: Alston, Gonzalez, Koram, Ross – vybrané příběhy
  • Tradice divadelního klauna: Compagnia Baccalà: Pss Pss
  • Animace objektů: Manual Cinema: Kouzelné město
  • Základní prvky hry: Kruckmeyer: Chlapec na pokraji všeho
  • William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb cokoli chcete

 

Boy Trumpet Juilliard Music curriculum

Kurikulum hudební výchovy ve spolupráci se školou Juilliard

See more