School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Český program

Náš Český program nabízí Čechům a mluvčím s plynnou češtinou možnost pokračovat ve výuce určitých předmětů v jejich rodném jazyce.

Český jazyk sice není součástí osnov pro cizí mluvčí, avšak vytvořili jsme Český program určený pro české občany a mluvčí s plynnou češtinou, kteří chtějí některé předměty studovat v tomto jazyce.

Program je součástí jejich povinného vzdělávání a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v České republice. Řídí se § 38 zákona č. 561/2004 Sb. uspokojování povinného školního vzdělávání zvláštním způsobem.

Český program se zaměřuje zejména na děti české národnosti, které jsou povinny absolvovat devítileté školní vzdělání na škole v České republice. Programu se však mohou účastnit i děti jiných národností, které hovoří plynně česky a mají zájem o vzdělávání na české základní škole.

Provozujeme také družinu pro zahraniční žáky, kteří se chtějí s českým jazykem seznámit.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?