School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Angličtina jako další jazyk – 1. stupeň ZŠ (Primary)

Některé děti do naší školy přichází s malou znalostí angličtiny nebo úplně bez znalosti tohoto jazyka. Díky programu angličtina jako další jazyk (EAL) však na naší škole Prague British International School žáci získají dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci v anglickém jazyce.

Poskytujeme vysoce kvalitní podporu a přizpůsobujeme se různým úrovním plynulosti.

Děti na 1. stupni s minimální úrovní angličtiny jsou ohodnoceny učitelem EAL ve spolupráci s třídním učitelem a rodiči, aby stanovili, jakou úroveň jazykové podpory bude potřebovat.

Děti, které potřebují lekce EAL, budou vyučovány buď jednotlivě nebo po skupinkách ve specializované místnosti pro EAL, nebo jim bude v určitých hodinách poskytnuta podpora přímo ve třídě. Typ a intenzita pomoci závisí na úrovni angličtiny dítěte vzhledem k jeho věku. Ohledně této pomoci se tedy dohodne učitel EAL s třídním učitelem a projedná ji s rodiči.

Učitel EAL sestaví podrobný plán, který poté každý semestr projedná s rodiči a třikrát ročně jim poskytne písemné hodnocení.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?