School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Angličtina jako další jazyk – 2. stupeň a střední škola

Na škole PBIS je vyučovacím jazykem angličtina, ale dětem, které jí hovoří méně plynně, poskytujeme podporu.

Hodnocení úrovně anglického jazyka

Po přihlášení ke studiu na PBIS absolvují studenti nejprve vstupní test z angličtiny. Poté jsou zařazeni do ročníku a třídy, která odpovídá jejich úrovni angličtiny.

Pokud vaše dítě v minulosti studovalo v anglicky mluvícím prostředí a dosáhlo úrovně potřebné pro jeho věkovou skupinu, nebo pokud je rodilým mluvčím angličtiny, může se ihned zapojit do běžné výuky.

EAL (angličtina jako další jazyk) – formy podpory

Studentům z různých jazykových prostředí, kteří mají omezené zkušenosti s používáním angličtiny jako studijního jazyka nebo nemají v tomto ohledu zkušenosti žádné, poskytujeme podporu v podobě hodin EAL.

Lekce EAL umožní studentům úspěšně se účastnit běžné výuky a rozvíjet dovednosti čtení, psaní, poslechu, mluvení a studijní přípravy. Pomáháme jim také s úkoly a hodnoceným opakováním napříč různými předměty (zejména se jedná o dějepis, přírodní vědy a zeměpis, tedy nejvíce jazykově zaměřené předměty) a nabízíme pomoc při přípravě na kvízy, testy a zkoušky.

Na 2. stupni a střední škole nabízíme následující podpůrné programy EAL:

Full EAL – intenzivní program „immersion“ (ponoření se do jazyka) – 14 hodin angličtiny, 3 h matematiky, 3 h vědy, 2 h zeměpisu, 2 h historie, 2 h tělesné výchovy, 1 h výtvarné výchovy, 1 h hudební výchovy, 1 h dramatické výchovy, 1 h IKT.

EAL [7 – 8 hodin] + Mainstream (všechny ostatní předměty) – 4 hodiny angličtiny týdně zaměřené na jazyk plus 3 – 4 hodiny místo obou cizích jazyků nabízených pro úroveň KS3.

EAL [6 hodin] + Mainstream (všechny ostatní předměty) – 4 hodiny angličtiny týdně zaměřené na jazyk plus 2 hodiny místo francouzštiny nebo němčiny.

EAL [4 hodiny] + Mainstream (všechny ostatní předměty) – 4 hodiny angličtiny týdně zaměřené na jazyk.

Pokud student začne s Full EAL, obvykle v programu zůstává jeden rok. Kromě angličtiny se studenti učí matematiku, přírodní vědy, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, tělesnou výchovu, IKT, dramatickou výchovu, historii a zeměpis. Testy se konají v prosinci, březnu a červnu. Pokud student dosáhne dostatečného pokroku, přechází do běžných hodin.

Moderní cizí jazyky u studentů EAL

Studenti se nejprve zaměřují na výuku angličtiny místo jiných cizích jazyků. Jakmile však získají v angličtině větší sebevědomí, nabízíme jim možnost přibrat si alespoň jeden cizí jazyk. Všichni studenti úrovně Key Stage 3 si mohou vybrat z francouzštiny, němčiny a španělštiny.

 • MIT our new approach to STEAM signpost

  Our Approach To STEAM

  Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

 • Juilliard-Nord Anglia Overview

  Juilliard Curriculum Overview

  What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?

 • Discover Our School | Prague British International School

  Discover Our School

  There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.