School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Lekce mateřského jazyka

Studenty podporujeme, aby se během studia na PBIS i nadále vzdělávali ve svém mateřském jazyce.

Studium v mateřském jazyce má řadu výhod. I když výukovým jazykem na škole PBIS je angličtina, pomáháme studentům, aby dál používali svůj mateřský jazyk.

Studentům, jejichž mateřským jazykem není angličtina ani čeština, nabízíme lekce. V jejich rámci se také seznámí s tématy souvisejícími s jejich domovskou zemí.

Ve 12. a 13. ročníku musí studenti v rámci programu IB Diploma studovat dva jazyky. Jedním z nich bude jazyk, který ovládají nejlépe, a tím často bývá jazyk mateřský.

Získejte více informací o naší výuce mateřského jazyka.

 • MIT our new approach to STEAM signpost

  Our Approach To STEAM

  Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

 • Juilliard-Nord Anglia Overview

  Juilliard Curriculum Overview

  What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?

 • Discover Our School | Prague British International School

  Discover Our School

  There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.