School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Výlety na 2. stupni a střední škole

Věříme, že poznávání světa mimo školu je klíčovou součástí vzdělávání studentů.

Po celý rok pořádáme řadu školních výletů do evropských destinací i do míst, jako je Tanzanie.

Tyto výlety pomáhají dětem objevovat nové části světa a rozvíjet jejich porozumění a charakter. Naši studenti se stejně jako sportovních výletů účastní výjezdů za účelem debat, kulturních výměn, historických exkurzí, návštěv divadla, koncertů a vědeckých akcí.

Pro studenty do 9. ročníku také každoročně zajišťujeme na konci školního roku pobytové výlety. Nejsou povinné, ale všem dětem doporučujeme, aby se jich, pokud možno, účastnily.

 • MIT our new approach to STEAM signpost

  Our Approach To STEAM

  Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

 • Juilliard-Nord Anglia Overview

  Juilliard Curriculum Overview

  What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?

 • Discover Our School | Prague British International School

  Discover Our School

  There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.