School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Osnovy pro 2. stupeň ZŠ a střední školu

Na PBIS bude vaše dítě studovat široké spektrum předmětů, které mu pomohou uspět, ať už ho jeho budoucí plány zavedou kamkoli.

Na níže uvedených stránkách představujeme kurikula všech stupňů sekundárního vzdělávání.

  • Discover Our School | Prague British International School

    Discover Our School

    There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.