School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

10. – 11. ročník (IGCSE)

10. – 11. ročník (IGCSE)

Během 10. a 11. ročníku většina studentů navštěvuje kurz IGCSE obsahující 8 nebo 9 předmětů. Tyto předměty si studenti vybírají v úzké spolupráci s rodiči a učiteli. Studentům doporučujeme, aby pokračovali ve všeobecném, vyváženém vzdělávacím programu s následujícími předměty:

Anglický jazyk

Anglická literatura

Matematika

Kombinovaná věda (NEBO jednotlivé vědecké předměty: biologie, chemie, fyzika)

Zeměpis nebo historie

Informační a komunikační technologie

Moderní cizí jazyk (francouzština NEBO němčina)

Možnost 1 – obchodní podnikání, dramatická výchova, výtvarná výchova

Možnost 2 – obchodní podnikání, hudební výchova, tělesná výchova

Bloky možností se mohou měnit v závislosti na výběru studentů.

Kromě toho všichni studenti také absolvují program tělesné výchovy zahrnující širokou škálu sportů a aktivit.

Pre-IB (přípravný program před IB)

PBIS nabízí alternativu k IGCSE především pro studenty, kteří se na školu zapisují ve věku 15 – 16 let a pro něž by byl přínosem přípravný roční kurz před zahájením studia programu IB. Tento program Pre-IB obvykle trvá jeden rok a není určen pro studenty, kteří úspěšně absolvovali kurz IGCSE na PBIS nebo jinde.

Příručka o IGCSE

Příručka o Pre-IB

  • Discover Our School | Prague British International School

    Discover Our School

    There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.