School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

7. – 9. ročník

V Key Stage 3 (klíčové etapě KS3) všichni studenti navštěvují kurz zahrnující širokou škálu předmětů, jehož cílem je poskytnout každému jednotlivci všeobecný přehled a zároveň rozvíjet jeho vlastní individuální dovednosti a zájmy.

Studenti studují dva jazyky: francouzštinu a němčinu. Předměty jsou koncipovány tak, aby rozvíjely zájem a nadšení pro cizí jazyky a poskytovaly základní východisko pro pozdější studium jednoho nebo více jazyků na vyšší úrovni. Pro ty, kteří mluví těmito dvěma jazyky jako mateřskými, zajistíme jiné řešení.

Během 9. ročníku studenti studují tři samostatné vědecké předměty (fyziku, chemii a biologii). Ve druhé polovině 9. ročníku si vybírají předměty na další dva roky, kdy je čeká kurz zakončený zkouškou IGCSE. Před tímto výběrem dostanou rozsáhlý soubor pokynů a rad a vše probíhá v úzké konzultaci s rodiči a učiteli.

  • Discover Our School | Prague British International School

    Discover Our School

    There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.