School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Naše cíle a hodnoty

Cílem školy Prague British International School je inspirovat všechny žáky v naší inkluzivní, rozmanité komunitě. Jde nám o to, aby se z dítěte stal sebevědomý, charakterní člověk, který je tolerantní a respektuje ostatní. Jde nám o vysoké standardy dobrého chování, jejichž dodržování vyžadujeme.

Uznáváme potenciál každého žáka dosáhnout úspěchu a studenty povzbuzujeme v tom, aby se při učení nebáli rizika, a celkově je na jejich vzdělávací dráze podporujeme. Snažíme se využít všechen jedinečný potenciál jejich zvídavosti a přemýšlivosti v rámci kurikula i mimo něj. Naším cílem je rozvinout jejich odvahu a víru v sebe sama, aby došli až na samou hranici svých možností.

Škola je součástí podpůrné komunity se spolehlivým systémem pedagogicko-psychologické péče, která pomáhá žákům s jejich celoživotními akademickými a kulturními aspiracemi, vychovává z nich odolné, nezávislé mladé lidi a rozvíjí jejich talent, aby mohli dobře sehrát svou roli v dnešní globální společnosti.

Hodnoty
 

Spolupráce a empatie

Rádi spolupracujeme, hledáme různá řešení a oceňujeme jiné úhly pohledu. Vážíme si a podporujeme ty, se kterými pracujeme. Vycházíme z našich kolektivních znalostí a zkušeností a snažíme se zlepšovat tento propojený svět.

Odhodlání a odolnost

K výzvám a změnám přistupujeme sebevědomě. Chyby chápeme jako příležitost něco se naučit a být vynalézaví, když se zrovna nedaří. Jsme kreativní a nezávislí a víme, že se budeme učit celý život. Je pro nás důležité ve vzdělávání někam aspirovat a klást si ambiciózní cíle.

Všímavost a ohleduplnost

Myslíme na blaho své i ostatních. Jsme globálními občany s ambicemi dosáhnout globálních cílů, a proto se zapojujeme do projektů, které mají místní i mezinárodní význam. Chováme se ohleduplně a přemýšlíme kriticky.

Respekt a odpovědnost

Jsme laskavými a spolehlivými členy komunity, kteří odpovídají za své činy. Aktivně přispíváme globální společnosti, oceňujeme kultury jiných lidí a vážíme si jich.

Odvaha a poctivost

Nejistotě čelíme s odvahou. Jsme důvěryhodní a mluvíme pravdu. Jednáme čestně a prokazujeme silný smysl pro poctivost a spravedlnost. Stojíme si za tím, čemu věříme.