School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Kamýk

Kamýk je ze tří kampusů PBIS největší a nachází se na jihovýchodě Prahy na okraji rozlehlého lesa. Cesta z centra města do kampusu Kamýk trvá přibližně 20 minut.

V Kamýku sídlí mateřská škola (Early Years) a 1. stupeň základní školy (Primary) (věk 2-11 let) a dále 2. stupeň základní školy (Lower Secondary) pro děti v 7. – 9. ročníku (věk 11 – 14 let). Areál Kamýku navštěvuje přibližně 600 studentů.

PBIS se na Kamýku přestěhovala v roce 2004 a její areál za tu dobu prošel rozsáhlou rekonstrukcí, včetně výstavby nových venkovních sportovních zařízení, divadla a nové jídelny a kuchyně.

Poslední fáze rekonstrukce byla dokončena v létě roku 2011, kdy k hlavní budově přibyly dvě přístavby. V první z nich je nová knihovna pro 2. stupeň a multimediální centrum, ve druhé určené pro 1. stupeň jsou umístěny také třídy pro děti v předškolní etapě (Foundation Stage).

 • Kamyk building

Na kampusu Kamýk se nachází: 

 • prostory určené pro mateřskou školu s vlastní knihovnou, hernou a hřištěm
 • 25 učeben pro 1. stupeň - všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí
 • 35 učeben pro 2. stupeň – všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí
 • čtyři vědecké laboratoře pro 2. stupeň
 • specializované místnosti pro hudební a dramatickou výuku
 • divadlo se 120 místy
 • posluchárna s 85 místy
 • multimediální centrum
 • dvě knihovny (pro 1. a pro 2. stupeň)
 • tři počítačové učebny
 • jídelna a kuchyň
 • tři tělocvičny
 • venkovní běžecká dráha
 • víceúčelové sportovní hřiště
 • místnost pro rodiče
 • hřiště pro děti v mateřské škole a na 1. stupni 

Prohlédněte si náš kampus v Kamýku prostřednictvím virtuální prohlídky 360.