School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Secondary open day (59)

Proč jsme výjimeční?

PBIS nabízí všeobecné, vyvážené kurikulum, které vychází vstříc potřebám všech studentů. Výuka se přizpůsobuje tomu, aby svůj potenciál mohlo naplnit každé dítě.

Secondary open day (80)

Centrum excelence

Kampusy Vlastina and Kamýk jsou určeny pro děti ve věku do 14 let. Obě školy nabízí kreativní, tematické učební osnovy, které se opírají o anglické národní kurikulum. Děti začínají s programem předškolní etapy (Early Years Foundation Stage) a pokračují na 1. stupni (Primary) a 2. stupni (Lower Secondary) základní školy až do konce 9. ročníku. Po ukončení studia na Vlastině nebo Kamýku studenti přecházejí na kampus Libuš.

KampusLibuš zosobňuje něco výjimečného nejen v Praze, ale celém regionu střední a východní Evropy. Je sídlem specializovaného centra pro studium programů IGCSE a IB pro studenty ve věku od 15 do 18 let (10. až 13. ročník). Čtyřleté studium nabízí přípravu na tyto mezinárodně uznávané zkoušky i zkoušky samotné, a to s nejmodernějším zázemím a v podání inspirativních učitelů, kteří mají při výuce ambiciózní cíle.

Secondary open day (72)

Skutečně globální vzdělávání

Svět je plný možností, od nových objevů po nová přátelství. My se snažíme naše celosvětové sdružení škol propojit, a to pomocí našeho projektu Global Campus, jehož prostřednictvím dáváme studentům možnost spolupracovat a seznámit se svými spolužáky z různých zemí.

PBS Sept'18_005

Srdečná a přívětivá komunita

Víme, že školní komunita bude tvořit nedílnou součást vašeho života v Praze, a proto vaší rodině pedagogický sbor, rodiče i spolužáci pomohou, abyste se rychle začali cítit jako doma. Do života školy se můžete zapojit při nejrůznějších eventech, které pro vás spolu s rodiči organizujeme.

  • Discover Our School | Prague British International School

    Discover Our School

    There is no limit to what your child can achieve at our school: providing the global education needed for tomorrow, today.