School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Naši absolventi

Naši školu každoročně opouštějí studenti se svými rodinami, ať už jako absolventi nebo žáci, kteří se stěhují do jiných částí světa. Samozřejmě doufáme, že všichni, kdo od nás odcházejí, si odnesou příjemné vzpomínky na dobu strávenou na PBIS. Rovněž věříme, že naši absolventi budou i nadále součástí naší školy jako členové PBIS Alumni Association.