School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Barbora Bromová

Barbora B

Bakalářský program (Hons) v oboru politologie, psychologie, právo a ekonomie na Amsterdamské univerzitě.

Kde a co v současné době studuješ?

V současné době studuji bakalářský program (Hons) v oboru politologie, psychologie, právo a ekonomie na Amsterdamské univerzitě.

 

Jaký je studentský život?

Pro mě je univerzitní život přínosnou změnou tempa. Zamilovala jsem se do kouzelného Amsterdamu a momentálně zkoumám, co nabízí, pokud jde o nové akademické, profesionální a osobní zkušenosti. Jsem taky moc ráda, že se budu moct nadále věnovat některým mým zájmům a dlouhodobým projektům: jako členka studentského týmu UNICEF Amsterdam například pokračuji ve spolupráci s Dětským fondem OSN, což byl původně můj projekt CAS, ještě když jsem studovala na PBIS.

 

O jaké profesi uvažuješ?

Přemýšlím o kariéře v mezinárodním právu. Taky mě zajímají problémy spojené s kvalitou vzdělávání a udržitelností.

 

Co se ti líbilo na studiu na PBIS?

Na PBIS jsem dostávala opravdu hodně podpory, ať už ve třídě nebo mimo ni. Mohla jsem se zabývat svými zájmy a začít s některými vlastními projekty (například iniciativou PBIS a UNICEF) už ve 12. ročníku – i když roky strávené na PBIS byly nepopiratelně náročné, vždy jsem se měla na koho obrátit, když jsem potřebovala pomoc. Při zpětném pohledu také oceňuji důraz, jaký osnovy PBIS kladly na kritické myšlení a samostatné učení, což teď považuji za cennou dovednost do života.

 

Jsi v kontaktu se svými bývalými spolužáky z PBIS?

Ano! Protože většina z nás studuje na univerzitách v zahraničí, vážíme si času o letních a vánočních prázdninách, který můžeme strávit společně v Praze.