School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Studentská rada

Úspěšná škola umožňuje svým studentům podílet se na jejím řízení, a podporuje je v tom, aby své názory vyjadřovali společně.

Naše studentské rady jsou hlavním fórem, kde mohou studenti vyjádřit svůj názor. Proto se jednou týdně setkávají tři studentské rady (Senior, KS2, KS1 & Early Years) s jedním zástupcem z každé třídy nebo lektorské skupiny, aby projednaly záležitosti, které jsou pro ně důležité.

Moci vyjádřit svůj názor pomáhá našim studentům cítit se oceňovaní a zvyšuje to jejich pocit vlastní hodnoty. Proces kolektivního rozhodování jim také pomáhá pochopit odpovědnost za to, že jsou součástí kolektivu, a učí je respektovat demokratické procesy a chovat se podle nich.

Na studentské rady dohlížejí učitelé, ale předsedají jim a řídí je studenti. Těm se nedávno podařilo vyžádat si od vedení školy další vybavení na hřiště, takže na hřišti základní školy byla instalována nová prolézačka. V rámci rady studenti také vybrali charitativní organizace, které by měla škola podporovat po celý rok, což jim dává další podíl na našem úsilí o získávání finančních prostředků.