Trường Quốc Tế Anh Việt Tuyển Sinh Năm Học 2018 - 2019

Trường Quốc Tế Anh Việt Tuyển Sinh Năm Học 2018 - 2019

Những điểm độc đáo của BVIS Hà Nội

Số học sinh tối đa trong lớp
25
Độ tuổi nhập học BVIS
2 to 17
Số quốc tịch tại BVIS Hà Nội
11

BVIS Hà Nội tại Royal City

Scroll the map to view our campus locations