School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

Stipendia pro uchazeče z Prahy 12

Na našem kampusu v pražské části Libuš nabízíme dvě možnosti stipendií.

Prague British International School nabízí ve spolupráci s Městskou částí Praha 12 dvě možnosti stipendijního studia:

 • Čtyřletý studijní program IGCSE & IB (ročníky 10 – 13)
 • Dvouletý studijní program IB (ročníky 12 -13)

Pozn. (IGCSE – International General Certificate of Secondary Education, IB – International Baccalaureate)

Kritéria výběru

K získání stipendia na škole Prague British International School (konkrétně na kampusu v pražské části Libuš) musí dítě splňovat následující kritéria:

 • Datum narození v období od 1. září 2006 – 31. srpna 2008 (IGCSE) nebo 1. září 2004 – 31. srpna 2006 (IB)
 • České občanství nebo občanství členského státu EU
 • Trvalý pobyt na území městské části Praze 12, a to v období minimálně 3 uplynulých let

Další požadavky

 • Výborné studijní výsledky na současné ZŠ / SŠ (Ø známek 1 - 1,5)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • Výborná znalost psaného a mluveného anglického jazyka
 • Prokazatelný zájem uchazeče o mimoškolní aktivity nebo veřejně prospěšnou činnost (hudba, sport, zájmový kroužek, práce se zvířaty apod.)
 • Školní výsledky očekávané od studenta vzdělávaného podle osnov Prague British International School
 • Pozitivní vztah k mezinárodnímu kulturnímu prostředí
 • Účast na soutěžích, olympiádách v rámci ČR i na mezinárodní úrovni bude při rozhodovacím procesu považována za výhodu

O stipendium nelze žádat pro dítě, které je současným žákem školy (příp. školního zařízení) zřízené PBIS anebo školu navštěvovalo v období kratším než 3 roky před výběrovým řízením o stipendium, do kterého se chce uchazeč přihlásit.

Výběrové zkoušky a pohovor

Studenti musí absolvovat:

 • test z anglického jazyka
 • test z matematiky
 • osobní pohovor

Jak se přihlásit

K účasti ve výběrovém řízení zašlete, prosím, následující dokumenty paní Martině Čejkové, manažerce přijímací kanceláře:

 • Vyplněnou přihlášku (viz níže)
 • Kopii rodného listu dítěte
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte a jeho zákonného zástupce po dobu 3 let na území městské části Praha 12 doložené výpisem z informačního systému evidence obyvatel MČ Praha 12
 • Kopii očkovacího průkazu dítěte a potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • Kopii posledního vysvědčení ze ZŠ/SŠ (1. pololetí školního roku 2021/2022)
 • Motivační dopis, v němž uchazeč vysvětlí, proč se rozhodl ke studiu na Prague British International School přihlásit, přínosy/výhody tohoto studia, plány do budoucna apod. (v anglickém jazyce)
 • Jakékoli další dokumenty, které mohou být užitečné při udělování stipendia (certifikáty, diplomy, ocenění, doporučení zájmové organizace atd.)

Termíny pro uchazeče

Termín

Akce

 31.1.2022

Přihlášky musí být doručeny paní Martině Čejkové, manažerce zápisové kanceláře Prague British International School

9.2.2022

Vybraní kandidáti absolvují pohovor a písemné testy

do 1.5.2022

Prague British International School vyrozumí úspěšné kandidáty

Kontaktní údaje

Martina Čejková
Admissions Manager (Manažerka zápisové kanceláře)
Prague British International School
Brunelova 960/12
142 00  Praha 4 - Libuš

martina.cejkova@pbis.cz  

Pravidla pro udělování stipendií

O stipendium může žádat pro své dítě občan ČR, který je zákonným zástupcem dítěte a žije s dítětem ve společné domácnosti, za předpokladu, že v den podání žádosti má on i dítě trvalý pobyt na území
MČ Praha 12 alespoň po dobu 3 let, nebo občan členského státu EU, který má spolu se svým dítětem na území MČ Praha 12 pobyt alespoň po dobu 3 let. Stipendium v hodnotě 90% školného bude poskytováno úspěšnému studentovi po dobu školní docházky dle vzdělávacího programu Prague British International School, tzn. do ukončení 13. ročníku (Year 13). Poskytování stipendia po celou tuto dobu je podmíněno nepřerušeným trvalým pobytem stipendisty v městské části Praha 12, uspokojivými studijními výsledky a chováním a jednáním v souladu s interními školskými předpisy Prague British International School.