We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to our.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

School closed
 • You want the best for your child

  So do we. Students at PBIS learn in a happy and secure environment in which they can achieve their potential.

  PBS Sept'18_155

 • Global citizens

  PBIS delivers an unrivalled, broad and balanced curriculum to each individual student.

  PBS Sept'18_112

 • Did you know?

  PBIS was born following the merger of two of Prague's leading international schools, the Prague British School (PBS) and the English International School Prague (EISP)

  34687243994_72e2b15bd8_o

 • Did you know?

  When you join a Nord Anglia Education school you become part of a global education family.

  Leadership day (2)

 • What's on at PBIS?

  There is always something going on at PBIS. Our news and events puts information at parents’ finger tips.

  Student Leadership Day

 • How can we help?

  Our admissions team will listen to your needs and help make joining the PBIS community a smooth and simple process.

  32879089594_2ce904ed98_o

 • Making connections

  The doors at PBIS are always open. Come and see why families say that PBIS ‘just feels right’.

  PBS Sept'18_452

Česko Britská Základní Škola - Zápis do prvních tříd (Year 2)

Zápisy k povinné školní docházce budou v naší škole probíhat od 20. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Oficiální termín zápisu  byl před uzavřením školy stanoven na první pondělí (Kamýk) a středu (Vlastina) po velikonočních prázdninách pro žáky účastnící se Českého programu v PBIS, pro žáky tříd K1C i V1C na poslední dubnový týden. 

Škola zašle zákonným zástupcům žáků přípravných bilingvních tříd (Year 1C) i rodičům žáků účastnících se Českého programu v Y1 formuláře nezbytné pro přijetí k základnímu vzdělávání do začátku velikonočních prázdnin.

V případě, že Vám byl doporučen odklad povinné školní docházky o 1 rok, vyplňte příslušné formuláře a přiložte povinné přílohy, aby mohla být Vaše žádost kladně vyřízena. 

Povinná vyjádření pediatra a Pedagogicko - psychologické poradny (PPP) si zajišťují rodiče sami. ČBZŠ spolupracuje s PPP pro Prahu 12, můžete se tedy obracet na tuto pobočku. 

Kontakt:      PhDr. Václava Nováková, ředitelka PPP pro Prahu 11 a 12

                       Kupeckého 576, Praha 4, PSČ 14900
                       Tel. 272 918 682; 272 942 004/fax
                       email: novakova@ppp11a12.cz 

Vyplněné a podepsané formuláře zašlete k rukám ředitelky ČBZŠ do 30.4.2020

MŠMT doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Lze tak učinit i v naší škole,  například: 

 • prostřednictvím datové schránky, 
 • emailu s elektronickým podpisem,
 • emailu s naskenovanými vyplněnými formuláři - v tomto případě je zapotřebí odevzdat do originály formulářů k rukám ředitele ČBZŠ do konce června
 • případně dle konkrétní situace předat osobně (ponechat v obálce na recepcích našich poboček na P-4 a P-6 (prosím obálku nadepište "Zápis do 1.tříd"). 

Podrobné informace k zápisům najdete také na stránkách MŠMT pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na naše budoucí prvňáčky.