We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourCookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

Anglická mezinárodní škola Praha

 

 • Děti u nás studují všechny předměty v anglickém jazyce. Naši učitelé jsou rodilí mluvčí, kteří studovali a učili ve Velké Británii.
 • Vyučujeme dle učebních osnov, které patří ve světě k těm nejlepším. Studium u nás otevírá dveře k těm nejprestižnějším světovým univerzitám včetně USA a Velké Británie.
 • Vaše dítě bude součástí mezinárodní  komunity, díky které se bude dále rozvíjet a získá motivaci stát se sebevědomým a ambiciózním studentem. 

cz page new

English International School Prague

 • Výrazné zlepšení angličtiny

  V EISP se zavazujeme k tomu, že každý z našich studentů je schopen výborně hovořit v anglickém jazyce, což je velkou výhodou do budoucnosti. Při nástupu nového studenta pousoudíme jeho jazykové dovednosti a vypracujeme individuální plán studia angličtiny, kdy je studentovi poskytnuta dodatečná podpora našich učitelů – specialistů na výuku angličtiny. Bez ohledu na to, jak dlouho u nás student zůstane, vždy zajistíme, aby jeho angličtina byla na vynikající úrovni.

  zlepseni anglictiny photo
 • Karlova Univerzita nebo Cambridge – vždy usilujeme o to nejlepší

  V průběhu studia v závěrečných ročnících je všem studentům poskytnuto individuální poradenství v oblasti výběru správné univerzity a profese. Náš specializovaný poradce dokáže poradit s výběrem prestižních univerzit v USA a Velké Británii, stejně jako špičkových českých univerzit, včetně Karlovy Univerzity. Všichni naši studenti nadále studují na kvalitních univerzitách v různých částech světa.

  cs page
 • Našim nejmladším studentům jsou pouze dva roky

  Již ve věku dvou let se naši malí studenti učí základy čtení, psaní a počítání. Učí se prostřednictvím hry, společenského kontaktu a rozličných vzdělávacích aktivit. Výuka v anglickém jazyce již od tak útlého věku znamená, že naši nejmladší studenti jsou většinou plně bilingvní před nástupem do první třídy.

  Výuka je založena na anglických učebních osnovách a speciálním pedagogickém programu "Early Years Foundation Stage". Děti tímto získávají potřebnou sebedůvěru, nadšení dále zkoumat a objevovat svět kolem nich, a také náskok v osvojování si dovedností potřebných k úspěchu v dalších fázích jejich života.

  youngest students photo
 • Nejlepší studijní výsledky v Praze

  Vždy zveřejňujeme výsledky našich závěrečných zkoušek. V roce 2016 jsme ve zkouškách IB Diploma dosáhli průměru 34 bodů (světový průměr byl 29), což jsou zajisté nejlepší výsledky v Praze. (International Baccalaureate Diploma Programme je dvouletý program pro studenty nejvyšších ročníků zakončený mezinárodní maturitou a udělením IB Diploma, který je celosvětově uznáván všemi univerzitami.)

  cs page 3 new
 • Nezapomeňte svůj mateřský jazyk

  Všichni naši čeští studenti zůstavají registrováni u české školy, zatímco u nás studují dle mezinárodních učebních osnov. Stejně tak u nás pokračují ve studiu češtiny jako mateřského jazyka. Díky zapojení do našeho Českého programu mohou čeští studenti dosáhnout maturity stejně jako mezinárodních zkoušek, což jim nadále rozšíří možnosti volby správné univerzity a profese v Česku i v zahraničí.

  matersky jazyk photo
 • Menší třídy znamenají více času na výuku

  Jsme si jisti, že poměr počtu studentů na počet učitelů je v naší škole z celé Prahy nejnižší, což znamená, že našim studentům se dostane větší individuální pozornosti učitelů. Typická velikost naší třídy je kolem 12 až 15 studentů, díky čemuž se našim studentům dostává dostatečné podpory a vedení, které potřebují k dosažení vynikajících výsledků.

  male tridy new

Pro více informací nám zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo vyplňte náš dotazník viz výše.