06 Tháng Năm, 2022

Tiêu Điểm Trong Tuần 06/04/2022

Tiêu Điểm Trong Tuần 06/04/2022

BVIS Weekly Highlights

Update from the principal

Thầy Simon Higham, Hiệu Trưởng

 

BVIS Weekly Highlights

BVIS Weekly Highlights

Cô Mary McAloon, Trưởng khối Tiểu học

 

BVIS Weekly Highlights

BVIS Weekly Highlights

Thầy Jack Rudin, Trưởng Khối Trung Học

 

Bảo vệ Trẻ em, Sức khỏe & Sự an toàn

Bảo vệ Trẻ em, Sức khỏe & Sự an toàn của toàn thể cộng đồng BVIS TP.HCM luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Nếu Quý phụ huynh quan ngại về sự an toàn của bất kỳ học sinh nào tại trường, vui lòng liên hệ qua áp-phích Bảo vệ An toàn bên dưới:

BVIS Weekly Highlights