01 Tháng Giêng, 0001

Lễ hội STEAM từ Tổ chức Giáo dục Nord Anglia

Lễ hội STEAM từ Tổ chức Giáo dục Nord Anglia diễn ra hàng năm, tạo điều kiện cho học sinh từ khắp thế giới cùng nhau giải quyết các dự án dựa trên những thử thách MIT.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng Năm, đội hình 6 em từ khối Tiểu học đã làm việc cùng Thầy Penson và Thầy Chandler để hợp tác cùng học sinh từ Trường Quốc Tế Northbridge Cambodia.

 

BVIS students

 

Hợp tác cùng MIT đã tạo điều kiện cho BVIS tiếp cận nguồn tài liệu, nhân lực và chuyên gia tại trường đại học hàng đầu thế giới nhằm mang lại cơ hội học tập độc đáo cho học sinh được phát triển vốn hiểu biết về STEAM và cách môn học này nâng cao khả năng học tập của các em.
Trong thử thách chính Water World (tạm dịch: Thế giới Nước), học sinh sẽ nghiên cứu các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng và cân nhắc về việc tái định cư các khu vực này, xây dựng môi trường sống hay chế tạo một phát minh để bảo vệ những khu vực này. Tính linh hoạt của thử thách được áp dụng để học sinh thể hiện những điểm mạnh khác nhau của bản thân. Những thử thách được thiết kế theo từng mức độ khác nhau để các trường có thể chủ động điều chỉnh phù hợp với học sinh, nguồn tài liệu và điều kiện học tập hiện tại.

 

BVIS students

 

Học sinh có thể thiết kế sản phẩm của mình dưới định dạng VR (Thực tế ảo) hoặc AR (Thực tế tăng cường), cũng như xây dựng các mô hình với quy mô hoặc kích thước thật, tạo sơ đồ hoặc bản vẽ hoặc kết hợp tất cả các hình thức trên .
Lễ hội là một hành trình tuyệt vời của sự hợp tác, tư duy phản biện và sự sáng tạo cho tất cả các em!