ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
15 Tháng Sáu, 2022

Trường Song Ngữ Quốc Tế Độc Đáo BVIS

Trường Song ngữ Quốc tế BVIS TP.HCM là một ngôi trường rất đặc biệt vì đây là trường song ngữ duy nhất tại Việt Nam được cấp phép để giảng dạy chương trình quốc tế và đào tạo bằng cấp tiêu chuẩn quốc tế. 

Chương trình giáo dục song ngữ của BVIS là chương trình dựa vào Chương trình giáo dục quốc gia Anh đồng thời có lồng ghép một số môn học Tiếng Việt nhằm mang lại cho các em những ưu việt nhất của hai nền giáo dục.

Học sinh của chúng tôi tốt nghiệp với bằng Tú tài Anh (A level) - một văn bằng không chỉ được công nhận bởi tất cả các trường đại học hàng đầu trên thế giới mà còn được xem trọng và đánh giá cao bởi các trường đại học danh giá.