Thành Tích IGCSE & A Level 2022 Xuất Sắc Của Học Sinh BVIS! | BVIS HCMC | Nord Anglia - OUR EXCEPTIONAL A LEVEL IGCSE 2022 STATS SPEAK FOR THEMSELVES
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
23 Tháng Tám, 2022

Thành Tích IGCSE & A Level 2022 Xuất Sắc Của Học Sinh BVIS!

Thành tích xuất sắc khẳng định chất lượng giáo dục ưu việt. Phương pháp học tập được cá nhân hóa độc đáo tại BVIS giúp học sinh đạt nhiều thành tích vượt xa mong đợi.  

Hàng năm, các em học sinh tốt nghiệp của trường nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và Việt Nam. 

 

Thành Tích IGCSE & A Level 2022 Xuất Sắc Của Học Sinh BVIS! | BVIS HCMC | Nord Anglia - OUR EXCEPTIONAL A LEVEL IGCSE 2022 STATS SPEAK FOR THEMSELVES

 

Kết quả kì thi Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế hay IGCSE 2022 

(Diễn ra vào cuối Lớp 12) 

Điểm số được tính theo thang điểm từ A* đến G bởi Hội đồng Khảo thí Cambridge. 

 • 56% điểm số các em đạt được là A*-A  
 • 70% điểm số các em đạt được là A*-B  
 • 88% điểm số các em đạt được là A*-C  
 • 13% học sinh đạt được điểm A*-A trong tất cả các môn. 
 • 81% học sinh đạt từ 5 điểm số A*-C trở lên trong các môn (bao gồm Toán và tiếng Anh) 

 

Thành Tích IGCSE & A Level 2022 Xuất Sắc Của Học Sinh BVIS! | BVIS HCMC | Nord Anglia - OUR EXCEPTIONAL A LEVEL IGCSE 2022 STATS SPEAK FOR THEMSELVES

 

Kết quả kỳ thi Tú tài Anh A Level 2022  

(diễn ra cuối năm Lớp 13)  

Thang điểm đánh giá cho kỳ thi A level là từ A* đến E, bất kỳ điểm nào từ A*-E đều là điểm đạt 

 • 58% điểm số các em đạt được là A*-A 
 • 72% điểm số các em đạt được là A*-B
 • 83 % điểm số các em đạt được là A*-C 

Kết quả kỳ thi AS Level 2022 

(diễn ra cuối năm Lớp 12)   

Thang điểm đánh giá cho kỳ thi AS Level là từ A đến E. 

Tỉ lệ ấn tượng 68% điểm số các em đạt được là A-C.   

Điểm đến Đại học của Niên khóa Tốt nghiệp 2022 

Học sinh Niên khóa Tốt nghiệp 2022 hiện nay đang học tập tại nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới.  

 
 Thành Tích IGCSE & A Level 2022 Xuất Sắc Của Học Sinh BVIS! | BVIS HCMC | Nord Anglia - OUR EXCEPTIONAL A LEVEL IGCSE 2022 STATS SPEAK FOR THEMSELVES
 

Thành tích học thuật vượt trội cùng sự trưởng thành theo thời gian là niềm tự hào của Trường, và thúc đẩy cộng đồng Trường không ngừng phát triển vì chất lượng giáo dục ưu việt dành cho tất các thế hệ học sinh hiện tại và trong tương lai tại BVIS.