Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Cô Hà Trương

Mrs Ha Truong

Chuyên viên Tuyển sinh

Là người gốc Hà Nội, cô Hà đã làm việc trong ngành khách sạn, cả ở Hà Nội và Jakarta, trong 10 năm trước khi chuyển sang lĩnh vực giáo dục. Đối với cô, được làm việc trong một ngôi trường quốc tế là một cơ hội tuyệt vời để áp dụng và không ngừng nâng cao chuyên môn của mình, cũng như cơ hội được gặp gỡ và làm việc với những gia đình đến từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Tại BIS Hà Nội, cô Hà hỗ trợ các gia đình trong quá trình tuyển sinh với khối Mầm non, nơi những học viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi bắt đầu hành trình giáo dục của mình.