Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Global Campus Worldwide_Experiences_banner image

Những trải nghiệm đặc biệt

Học sinh của chúng tôi cùng tham gia với nhau để rèn luyện tài năng qua những trải nghiệm chuyên biệt. Các sự kiện này khuyến khích các em đặt mục tiêu cao hơn và nổi trội trong lĩnh vực của mình.

Tìm hiểu thêm

Trải nghiệm Trường học Toàn cầu Trên Thế giới

Thông qua chương trình Trải nghiệm Trường học Toàn cầu, con bạn sẽ được tham gia cùng các học sinh trên toàn thế giới để trình diễn khả năng đặc biệt của mình. Con bạn có thể thoải mái và tự do trong môi trường đầy tham vọng, Sự tham vọng, sự kết nối với nhau và một chút cạnh tranh.

Global Campus Worldwide_expereinces_Orchestra
Biểu diễn

ác em có thể thể hiện tài năng của mình với những học sinh khác từ các trường thuộc Tổ chức NAE trên khắp thế giới. Vào năm 2015, học sinh thuộc mọi lứa tuổi từ các trường của chúng tôi trên toàn thế giới đã cùng nhau tham gia biểu diễn trongDàn Hợp xướng Toàn cầu bắt đầu tại Thành phố New York. 

Global Campus Worldwide_Expreinces_Sports
Hội Thao 

Các trường của chúng tôi cùng tham gia Hội thao Toàn cầu khu vực Bắc Mỹ, các em có cơ hội tham gia những giải thi đấu thể thao ở các môn khác nhau. Bên cạnh việc tập luyện khả năng thể thao của mình, các em sẽ học về tinh thần thể thao và đồng đội, cùng với các cuộc thi đấu lành mạnh. 

Global Campus Worldwide_Expereinces_Festival
Ngày hội

Các trường của chúng tôi cùng tham gia Hội thao Toàn cầu khu vực Bắc Mỹ, các em có cơ hội tham gia những giải thi đấu thể thao ở các môn khác nhau. Bên cạnh việc tập luyện khả năng thể thao của mình, các em sẽ học về tinh thần thể thao và đồng đội, cùng với các cuộc thi đấu lành mạnh. Các ngày hội hàng năm là những sự kiện cho các em thể hiện kiến thức của mình cũng như học hỏi từ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực nghiên cứu của các em. Những kinh nghiệm thực tiễn liên quan với khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học khuyến khích các em tìm tòi và cho các em có cơ hội quan sát thiết thực trong những ngày hội khoa học và kỹ thuật.