Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Elizabeth Marozzi – Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập - Tiểu Học

Elizabeth Marozzi BIS Hanoi 2019

Giáo viên Hỗ trợ Học tập

Thạc sĩ – Khoa Học Tự Nhiên – Đại học College London

Tiến sĩ – Khoa Học Thần Kinh Hành Vi - Đại học College London

Chứng chỉ sau đại học về giáo dục (Chuyên môn về Giáo dục đặc biệt và khuyết tật) – Viện Giáo Dục – Đại Học College London


Liz đến từ Vương quốc Anh và được đào tạo thành một nhà khoa học trước khi hoàn thành Chứng chỉ sau đại học về giáo dục của mình tại Viện Giáo dục tại Đại học College London. Đây là lần đầu tiên cô giảng dạy tại một trường quốc tế, nhưng cô đã có bốn năm kinh nghiệm dạy trẻ em trong một môi trường đa dạng và toàn diện trong cả KS1 (lớp 1,2 và KS2 (lớp 3,4,5,6) tại một trường tiểu học ở London. Trong thời gian giảng dạy, cô đã điều phối môn khoa học và điều hành một ủy ban môi trường giúp trẻ em phát triển như những công dân toàn cầu. Cô có một mối quan tâm đặc biệt về cách thức bộ não ảnh hưởng đến hành vi và cả trong việc cung cấp môi trường học tập an toàn nơi tất cả trẻ em có thể đạt được tiềm năng của chúng. Ngoài việc dạy học, Liz thích làm bánh, làm vườn, đạp xe và khám phá những địa điểm mới.