Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Jasmine Reilly

Jasmine Reilly BIS Hanoi

Giáo viên Lớp 1 / Tổ trưởng Tổ Văn

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Canterbury Christ Church, Vương Quốc Anh


Cô Jasmine đã hoàn thành 3 năm Cử nhân chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Canterbury Christ Church và có 5 năm kinh nghiệm dạy Tiểu học. Ngoài ra, cô đã từng dạy tại cả 2 trường học tại Luân Đôn là trường Dartford và Greenwich và đã lên chức Trưởng môn Công Nghệ trong 4 năm đó. Jasmine đam mê sáng tạo môi trường học tương tác nhằm đảm bảo học sinh có được những cơ hội học tập hiệu quả nhất.

Cô có sở thich đọc sách, viết văn, đặc biệt là bơi lội và cưỡi ngựa. Cô ấy cũng rất yêu thích du lịch và thỏa mình trong nền văn hóa đa dạng, khám phá những địa danh mới trên khắp mọi nơi.