Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Staff Profile: Kate Wilson

Kate Wilson BIS Hanoi 2018

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh

Cử nhân Danh dự ngành Tâm lý học  2:2, Đại học Manchester

Chứng chỉ sư phạm QTS, Đại học Newman


Kate đã làm nhiều công việc khác nhau trong ngành giáo dục kể từ khi tốt nghiệp năm 2009 và hiện là giáo viên dạy tiếng Anh và Văn học Anh. Với nền tảng về Tâm lý học của mình, cô rất quan tâm đến mặt tinh thần và sự phát triển của trẻ em. Cô cũng là Trưởng Khối tại một trường học ở Birmingham trong hai năm.

Sau khi gắn bó ở ngôi  trường trước trong bảy năm, Kate cảm thấy rằng đã đến lúc mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm việc dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ trong một môi trường mới và thú vị. Kate thích đọc sách, chạy bộ, tìm hiểu về các nền văn hóa và quốc gia mới.