Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Staff Profile: Seyoung An

Seyoung An BIS Hanoi 2019

Giáo viên tiếng Hàn Quốc

Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn và Văn học, Đại học Hàn Quốc, Hàn Quốc. 


Se Young trở thành giáo viên Tiếng Hàn sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ. Cô đã dạy tiếng Hàn cho học sinh bản địa và nước ngoài trong vòng 5 năm bằng cách áp dụng chương trình IB. Bản thân cô cũng đã tốt nghiệp từ trường dạy chương trình IB. Nhờ đó, cô trở nên cởi mở với những trải nghiệm và văn hóa khác nhau. Cô Se Young đam mê với mảng Giáo dục Quốc tế và rất vinh dự khi được trải nghiệm giảng dạy các em trường BIS Hà Nội. Cô thích viết nhật ký, khám phá Thế giới và học những ngôn ngữ mới.