Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Hợp Trần

Hop Tran BIS Hanoi 2018

Giáo viên Tiếng Việt Khối Tiểu học

Cử nhân Giáo dục tiểu học - Đại học sư phạm Hà Nội


Cô Hợp bắt đầu làm việc tại Hệ thống trường BIS vào năm 2012. Cô được làm quen với chương trình học của Anh tại trường BVIS Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian được đào tạo và làm việc với khối lớp 3, lớp 4 ở đây. Trong thời gian đào tạo, cô Hợp đã tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm mới đặc biệt là về kỹ năng giảng dạy và phương pháp dạy - học chủ động. Cô Hợp luôn phấn đấu không ngừng để liên tục truyền cảm hứng cho học sinh trong việc học tập. 

Thời gian rảnh rỗi cô Hợp thích khiêu vũ, chơi thể thao và đi du lịch. Cô Hợp đã bắt đầu làm việc với BIS Hà Nội từ tháng 8/2013.