NAE logo_200x200
WRITTEN BY
Nord Anglia
28 September, 2021

Moon Festival in Primary

News Default Image
Moon Festival in Primary Our Primary students celebrated Moon Festival virtually with so much fun!

Our Primary students celebrated Moon Festival virtually with so much fun!

Nursery - Đêm Trung thu

 

Reception - Trăng ơi từ đâu đến

Year 1 - Chú Cuội và chị Hằng

Year 2 - Trung thu xuống phố

Year 3 - Vầng trăng yêu thương

Year 4 - Chiếc đèn ông sao

Year 5 - Về miền cổ tích

Year 6 - Biểu diễn thời trang Trung thu