Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Truly International

  We have students from over 50 different countries at our school, making us a truly international family.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inspiring and Passionate

  Dedicated, motivated and highly professional, all of our staff at The British International School Bratislava are here to ensure that every child thrives.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Excellence & Achievement

  Learning at BISB focuses on academic rigour and achieving great results but also on developing individualised skills and talents, enabling students to be successful in all areas of learning.

  BISB Admissions

 • High Quality Learning

  Our passion is education. We help to prepare young people of all ages to embrace the challenges that life brings and the international global society in which their future lie.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Start your journey with us

  We are proud of our growing family of parents, teachers and socially-confident students. We’d love to welcome you too!

  British International School Bratislava

 • Unique Opportunities

  We enrich your child’s learning experience with opportunities beyond the ordinary.

  British International School Bratislava

 • Did you know?

  You can still purchase the BISB cookbook made by our wonderful PTA.

  cookbook

Study locally, think globally

12 February 2014

Výber strednej školy v živote každého žiaka je veľmi dôležitým krokom, ktorý zásadne ovplyvní tvoju budúcnosť. Pred samotným rozhodnutím je potrebné získať čo najviac informácií o škole, ponúkanom študijnom programe a budúcej perspektíve.

 • Interview with Alumni
 • revelling students
 • Secondary students during art class

Základné charakteristiky stredoškolského štúdia na medzinárodnej škole British International School Bratislava:

 

 • Štúdium trvá 4 roky, tak ako na väčšine stredných škôl na Slovensku.

 

 • Všetky predmety budeš študovať v angličtine (okrem ďalších cudzích jazykov ako napr. nemčina, francúzština alebo španielčina).

 

 • Prvé dva roky (t.j. Year 10 a Year 11 podľa bristkého systému) študuješ tzv. IGCSE program (International General Certificate of Secondary Education)[1]. Už na začiatku si vyberáš predmety, z ktorých budeš skladať skúšku IGCSE.

 

 • Ďalšie dva roky (Year 12 a Year 13) študuješ International Baccalaureate Diploma Programme. Po úspešnom zložení záverečnej skúšky (maturity) budeš mať v rukách prestížny maturitný diplom uznávaný na univerzitách po celom svete, vrátane takých akými sú napr. University of Oxford alebo University of Cambridge. Celé štúdium je samozrejme akreditované aj Ministerstvom školstva SR a diplom uznávajú aj slovenské i české vysoké školy.

 

Podmienky prijatia:

 • Všetci uchádzači musia preukázať schopnosť úspešne ukončiť program IGCSE a IB DP.
 • Žiaci by mali mať pokročilú úroveň angličtiny.

Pokiaľ úroveň nepostačuje na zvládnutie IGCSE programu, môže študent nastúpiť do nižšieho ročníka - Year 9, kde bude mať príležitosť dostatočne sa jazykovo pripraviť na štúdium programu IGCSE a následne IB DP.

 • Posúdime aj úroveň znalostí z matematiky. 
 • So záujemcami vopred prediskutujeme, či im ponúkame vhodnú škálu študijných predmetov.
 • Počet študentov v jednej triede pre program IGCSE je do 22 študentov, pre program IB DP je to do 15 študentov v triede.

Počet tried, ktoré sa budú otvárať závisí od prejaveného záujmu o štúdium a možností kapacít školy. V prípade veľkého záujmu môžu byť uchádzači zapísaní na poradovník.

 

Ďalšie informácie ohľadom organizácie výučby nájdeš tu.

 

Škola, kam budeš chodiť s nadšením:

 

 • Väčšina vyučujúcich sú „native speakri“ – budeš ovládať pravú britskú angličtinu.
 • English language & learning support – špecialisti, ktorí ti pomôžu zvládnuť angličtinu ako aj celé štúdium.
 • Študuješ to, čo ťa naozaj baví a s perspektívou budúceho uplatnenia na vysokej škole a v zamestnaní (či už je to umenie, prírodné, humanitné, spoločenské vedy, jazyky a atď.).
 • Výborná príprava na vysokú školu – mnohí absolventi sa zhodujú v tom, že v prvom ročníku univerzity boli vedomostne pripravení oveľa lepšie ako ich rovesníci, ktorí neštudovali IB DP.
 • Množstvo záujmových aktivít (šport, futbalová akadémia, rock band, spevácky zbor, umenie, dráma) a pravidelná účasť na rôznych súťažiach a predstaveniach doma i v zahraničí.
 • Inšpiratívne multikultúrne prostredie (školu navštevujú žiaci  a študenti z viac ako 45 krajín sveta).
 • Výučba je kreatívna a interaktívna – študenti sa neboja prejaviť a zdieľať svoje vlastné postoje.

 

V BISB si myslíme, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť - v tomto prípade čítať :) Preto Ťa pozývame na nezáväzné stretnutie, počas ktorého si môžeš pozrieť priestory školy, stretnúť učiteľov a spýtať sa na všetko, čo ťa zaujíma. Vítaní sú aj tvoji rodičia, známi alebo priatelia, ktorí ti pomáhajú pri výbere tej správnej školy.

 

Stretnutie si môžeš dohodnúť  telefonicky +421 918 710 719 alebo zaslaním e-mailu na info@bisb.sk.  Kontaktná osoba: Milina Bireš, Admissions Officer

 

Pokiaľ nás nemôžeš navštíviť osobne, vyplň a odošli tento formulár, do textu správy (Message) uveď svoju poštovú adresu a heslo „materiály o strednej škole“. Následne ti zašleme všetky informačné brožúry, ktoré ti pomôžu pri rozhodovaní.
 

[1] IGCSE je medzinárodne uznávaný program ako hlavná odborná kvalifikácia pre danú vekovú kategóriu