We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourCookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Highest Quality Learning

  Regular investment in our facilities helps improve the learning experience for all.

  TBS girls

 • Nord Anglia Education

  Through Nord Anglia University our teaching staff maintain the highest standards of a rigorous British education.

  Evelina Mroczkowska

 • Student Aspirations

  We aim for all our students to become 'Global Learners, Aspiring Leaders.'

  science

 • Global Opportunities

  We are a truly international school with students attending from over 70 different countries

  Dab girl

 • Admissions are open

  We operate an open admissions policy because we believe that given the right learning environment every child can grow and thrive to be an outstanding success in life.

  Dab girls

 • Any questions?

  We have a dedicated team waiting to hear from you and support with your transition to the School.

  IB students

 • Connect

  Through our Connect section you can find out the latest from our school and from other schools in the Nord Anglia Education global family.

 • Be Ambitious

  The British School Warsaw has been running the International Baccalaureate Diploma Programme since 2001. It is the best course to follow for entry to the best universities, worldwide.

  IB student

The British School Warsaw Cleaning Practice

A message from our Director of Administration

 • School image

Dear Parents,

A few days before the Minister of National Education announced the regulation to close all schools in Poland, when it was already known about the imminent threat of the COVID-19 virus, I was asked by the school Receptionist to answer a few questions asked by the Parent.

One of our School's Mums was waiting for me, worried about the situation with the question whether the school was planning to carry out disinfection? I answered truthfully with - it is already being carried out; how often - at least three times a day; since when – for the last three months.

This is all true. Since safety in our School is a priority, and since it is a matter of safety in the broadest sense of the word, and of providing appropriate learning and working conditions for students and teachers and staff, we introduced additional preventive measures at the start of the year.

The introduction of this measure was initiated by the appearance among the students of an increased number of seasonal colds and flu-like illnesses, which are observed by the School Management and by the medical staff on duty daily in the nurses' offices.

As a precautionary measure, in addition to daily thorough cleaning of classrooms, offices, bathrooms and corridors, we have introduced a weekly laundering of carpets and toys in the Early Years Campus and a daily disinfection of tables and desks, shelves and chairs.

After being informed about the growing risk of the COVID-19 virus, we have introduced regular disinfection of door and window handles, staircase and school entrance railings, elevator buttons and other frequently touched items of equipment including, of course, the entire equipment of all the toilets, while maintaining, of course, thorough cleaning and disinfection of all rooms including cleaning of school corridors.

Preparing at the beginning of the year to implement the prophylactic measures described above, we also made additional purchases of cleaning and disinfecting agents in consultation with the medical company with which we cooperate in the field of health prevention.

These additional purchases of agents have been very useful to us during the prevention activities during the current threat.

After closing the school, we carried out thorough cleaning and disinfection of all offices and premises of the school to ensure safe working conditions for those employees who have to work and teachers preparing for e-learning.

The school building is all prepared for when the students return to the campus.

At this point I would like to thank all the companies and their employees whose work ensures the everyday smooth and safe functioning of our Schools, especially in this difficult period for everyone.

With kind regards,

Leszek Cykowski

Director of Administration

 

 

Szanowni Państwo,

Kilka dni przed ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenia o zamknięciu wszystkich szkół w Polsce, kiedy już było wiadomo o nadchodzącym zagrożeniu koronawirusem, zostałem poproszony przez szkolną Recepcjonistkę o odpowiedź na kilka pytań zadanych przez Rodzica.

Czekała na mnie jedna z Mam uczniów naszej Szkoły, zaniepokojona sytuacją  z pytaniem, czy szkoła planuje przeprowadzenie dezynfekcji. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że – jest już prowadzona; jak często – minimum trzy razy dziennie; od kiedy – od trzech miesięcy.

To wszystko prawda. Ponieważ w naszej Szkole na pierwszym miejscu stawiane jest szeroko pojęte bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiednich warunków nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli i pracowników, dodatkowe środki zapobiegawcze wprowadziliśmy już na przełomie roku.

Ich wprowadzenie było spowodowane pojawieniem się wśród uczniów zwiększonej ilości zachorowań sezonowych jak przeziębienia  oraz infekcje grypo pochodne, monitorowane od Dyrekcji Szkoły przez personel medyczny, dyżurujący codziennie w gabinetach pielęgniarskich.

Zapobiegawczo wprowadziliśmy, oprócz codziennego dokładnego sprzątania klas, biur, łazienek i korytarzy, cotygodniowe pranie wykładzin i zabawek w przedszkolu oraz codziennie dezynfekowanie stolików, biurek oraz półek i krzeseł.

Po informacjach o rosnącym zagrożeniu związanym z koronawirusem wprowadziliśmy regularne, kilkukrotne w ciągu dnia dezynfekcje klamek drzwi i okien, balustrad na klatkach schodowych i w wejściu do szkoły, przycisków w windach i innych często dotykanych elementów wyposażenia w tym oczywiście całego wyposażenia wszystkich toalet z zachowaniem dokładnego sprzątania i dezynfekcji wszystkich pomieszczeń w tym mycia korytarzy szkolnych.

Przygotowując się na początku roku do wdrożenia opisanych powyżej działań profilaktycznych, dokonaliśmy również dodatkowych zakupów środków czystości oraz dezynfekcyjnych w konsultacji z firmą medyczną, z którą współpracujemy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Te dodatkowe zakupy środków bardzo nam się przydały w czasie prowadzenia działań profilaktycznych podczas obecnego zagrożenia.

Po zamknięciu szkoły przeprowadziliśmy dokładne sprzątanie i dezynfekcję wszystkich biur i pomieszczeń szkoły dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla tych pracowników którzy muszą w tym czasie pracować i nauczycieli, przygotowujących się do nauczania zdalnego (e-learning).

W dniu dzisiejszym Szkoła jest przygotowana na powrót uczniów.

Chciałbym podziękować w tym miejscu wszystkich firmom i ich pracownikom, których praca zapewnia codzienne sprawne i bezpieczne funkcjonowanie nasze Szkoły, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Pozdrawiam,

Leszek Cykowski

p/o Dyrektor Administracyjny