Podmienky prijatia na štúdium | British International School Bratislava | Nord Anglia

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Podmienky prijatia na štúdium

Pred podaním prihlášky si, prosím, prečítajte podmienky prijatia na štúdium, aby ste sa uistili, že ich vaše dieťa spĺňa.

 • Admissions - Entry Requirements

Ročníky

Deťom sa najviac darí vo vhodnej vekovej skupine. Náš individuálny prístup podporuje tých študentov, ktorí to potrebujú a kladie vyššie nároky na tých zdatnejších. Vždy sa snažíme deti zaradiť do správnej vekovej skupiny, okrem prípadov keď:

 • študent v 10. ročníku nehovorí plynule po anglicky tak, aby mohol úspešne dokončiť IGCSE alebo IB program

Vek žiaka k 1.9.

Ročník

Stupeň
(Key stage)

3

Materská škola (Nursery)

Predškolská príprava

4

Predškolské zariadenie (Reception)

Predškolská príprava

5

1. ročník

1.

6

2. ročník

1.

7

3. ročník

2.

8

4. ročník

2.

9

5. ročník

2.

10

6. ročník

2.

11

7. ročník

3.

12

8. ročník

3.

13

9. ročník

3.

14

10. ročník

4.

15

11. ročník

4.

16

12. ročník

International Baccalaureate

17

13. ročník

International Baccalaureate

Podmienky prijatia na štúdium

Materská škola (Nursery) – 6. ročník

 • Prijímame deti, ktoré nehovoria po anglicky až do 6. ročníka
 • Na základnej škole vo všetkých ročníkoch je priemerne 20 žiakov v triede. 
 • Britská medzinárodná škola v Bratislave (BISB) ponúka vzdelávanie pre deti v materskej škole vo veku 3 až 4 roky (pomer 1:8). Deti môžu nastúpiť do materskej školy počas celého roka po dovŕšení 3 rokov v prípade, ak budú k dispozícii miesta.
 • Deti môžu nastúpiť do predškolského zariadenia po dovŕšení 4 rokov pred začiatkom nového školského roka (1. september). Deti, ktoré dovŕšia 4 roky po 1. septembri, zostanú v materskej škole počas školského roka pred nástupom do predškolského zariadenia.
 • Rodičia detí v materskej škole si môžu zvoliť celodennú dochádzku – od 8:05 do 15:00 (navyše ponúkame možnosť zapísať deti do Rockets krúžku do 17:00 každý deň, v piatok do 16:00) alebo poldennú dochádzku (50%-nú).

7. – 9. ročník

 • Hodnotíme schopnosti všetkých študentov v anglickom jazyku a matematike
 • V jednej triede je priemerne 20 študentov. 

10. – 13. ročník (IGCSE a IBDP)

 • Študenti musia ovládať anglický jazyk.
 • Posudzujeme aj úroveň matematiky.
 • Posudzujeme všetkých študentov, aby sme určili, či budú schopní dokončiť tieto náročné vzdelávacie programy.
 • Potrebujeme aj zistiť, či ponúkame vhodné kombinácie predmetov.
 • V 10. ročníku je priemerne v jednej triede 20 študentov.
 • V IGCSE ročníkoch (10. a 11. ročník) je zvyčajne 22 študentov, v IB ročníkoch (12. a 13. ročník) 15 študentov. Potom sú uchádzači o štúdium zapísaní do zoznamu čakateľov.

Organizácia tried

Ak je v ročníku viac tried, je zásadou školy rozdeliť deti do skupín tak, aby boli zachované nasledovné kritériá: jazykové schopnosti, národnosť, zručnosti a pohlavie.

Rodičia môžu vyjadriť svoje preferencie, aj keď nemajú možnosť urobiť konečné rozhodnutie, v ktorej triede bude umiestnené ich dieťa a ktorého učiteľa bude mať. Vo všetkých otázkach umiestňovania detí je konečné rozhodnutie riaditeľky školy.

Zásady podpory vzdelávania

Škola sa riadi prijatými Zásadami podpory vzdelávania. Prijímanie študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má na starosti výchovný poradca. Rodičia, ktorí v prihláške neuvedú všetky informácie o vzdelávacích potrebách svojho dieťaťa, riskujú jeho umiestnenie v škole v prípade, ak zistíme, že nie sme schopní poskytnúť mu potrebnú pomoc a podporu pri vzdelávaní.

S rodičmi mladších detí, ktoré začnú prejavovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby po nástupe do školy, spolupracujeme pri hľadaní možného riešenia a vyhradzujeme si právo odporučiť štúdium na alternatívnej škole, ak nedokážeme podporiť vývoj dieťaťa z vlastných zdrojov.