Štipendijný Program

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

scholarship

2022 – 2023 Štipendijný program

Náš štipendijný program je určený študentom, ktorých talent a záujmy sú v súlade s naším cieľom vynikať v akademickej, hudobnej a športovej oblasti.

Štipendijný program sa vzťahuje na študentov základnej školy a gymnázia a pokrýva 10 až 20% ročného školného.

Štipendiá sa udeľujú na obdobie, počas ktorého študent navštevuje školu a každý rok sa prehodnocujú.

Termín podania žiadosti o štipendijný program pre súčasných štundentov je do 22.4.2022.

student

Akademické Štipendiá

Držiteľmi akademického štipendia BISB sú študenti, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky alebo preukazujú silný akademický potenciál. Sú angažovaní v škole, zvedaví, nezávislí a pripravení prevziať iniciatívu.

Prečítajte si podmienky na ich udelenie a stiahnite si žiadosť:

Žiadosť o akademické štipendium

Podmienky na udelenie akademického štipendia 

 

student

Športové Štipendiá

Športové štipendium BISB udeľujeme perspektívnym študentom, vášnivým športovcom. Našou ambíciou je podporovať dosiahnutie cieľov vo všetkých športoch. Od kandidátov očakávame výnimočný talent alebo potenciál aspoň v jednom športe a významný prínos pre školu.

Prečítajte si podmienky na ich udelenie a stiahnite si žiadosť:

Žiadosť o športové štipendium

Podmienky na udelenie športového štipendia 

 

student

Hudobné Štipendiá

Hudobné štipendium udeľujeme vybraným študentom na základe ich záujmu, pokroku a/alebo mimoriadneho talentu v hudbe. Očakávame od nich, že budú pre ostatných vzormi v hudobnej sfére školy, taktiež súčasťou speváckych zborov, súborov a orchestrov a budú aj zohrávať kľúčovú úlohu pri podujatiach organizovaných študentmi.

Prečítajte si podmienky na ich udelenie a stiahnite si žiadosť:

Žiadosť o hudobné štipendium

Podmienky na udelenie hudobného štipendia 

Podmienky:

Štipendiá budú udelené tým, ktorí preukážu svoju schopnosť orientovať sa úspešne v študijnom programe BISB a pozitívne prispievajú k rozvoju školy. Úspešní uchádzači musia počas celého obdobia dosahovať výborné výsledky a angažovanosť, aby si štipendium udržali.

Ohľadom ďalších informácií kontaktujte naše študijné oddelenie.