We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Často kladené otázky

Nová krajina, nová škola, nový jazyk... toto všetko sa vám môže zdať ako komplikovaný a náročný proces. Ale nemusí to tak byť!

British International School Bratislava - Highest Quality Learning

ZÁUJEM O ŠTÚDIUM

Kedy môžem zapísať svoje dieťa do školy?

Ako medzinárodná škola prijímame deti počas celého školského roka. Naši učitelia sú pripravení pomôcť študentovi aklimatizovať sa v triede. Ponúkame prepracovaný integračný proces, ktorý uľahčuje začlenenie študenta do príslušného ročníka bez ohľadu na to, kedy nastúpi do školy.

Existujú nejaké termíny na podanie prihlášky?

Nie, ale kontaktujte nás čo najskôr, aby ste získali odpovede na vaše konkrétne otázky.

Máte aj zoznamy čakateľov?

V niektorých ročníkoch môžeme mať zoznamy čakateľov, preto nás kontaktujte čo najskôr, aby ste si rezervovali miesto.

Ako prebieha prijímacie konanie?

Rodičia by mali osloviť naše študijné oddelenie prostredníctvom tohto formulára a dohodnúť si stretnutie s členom akademického manažmentu školy. V prípade, ak chcú postúpiť ďalej, vyplnia online prihlášku. Prv než škola ponúkne dieťaťu možnosť štúdia, môže si vyžiadať ďalšie hodnotenia. Po zaplatení registračného poplatku a zálohy je študentovi potvrdené umiestnenie v škole.

Aká je veková hranica študentov?

Našu školu navštevujú študenti vo veku od 3 do 18 rokov.

VÝUČBA A VZDELÁVANIE

Aký je maximálny počet študentov v triede?

Priemerný počet študentov v triedach je 20. V materskej škole je pomer učiteľov a študentov 1:8.

Moje dieťa nehovorí po anglicky. Prijímate aj deti, ktoré nehovoria po anglicky?

Áno, prijímame deti, ktoré nehovoria po anglicky až do 6. ročníka a deti, ktoré nehovoria plynule po anglicky až do 9. ročníka.

Akú podporu dostávajú deti, ktoré nehovoria vôbec alebo plynule po anglicky?

Oddelenie angličtiny ako druhého jazyka (EAL) poskytuje podporu tým študentom, ktorí nemajú dostatočné jazykové znalosti potrebné pre úspešné zapojenie sa do vyučovania prebiehajúceho v angličtine podľa anglického učebného systému. Cieľom programu EAL je v spolupráci s učiteľmi a rodičmi poskytnutie podpory študentom pri rýchlejšom dosiahnutí úrovne anglického jazyka, aby dokázali v triede pracovať samostatne. Viac informácií o EAL nájdete tu.

Podľa akých učebných osnov prebieha výuka?

Učebné osnovy od škôlky po 9. ročník vychádzajú z anglických národných osnov. V 10. a 11. ročníku sú pre študentov v ponuke predmety dvojročného medzinárodného programu Cambridge, známeho ako IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), v 12. a 13. ročníku nasleduje medzinárodne uznávaný program maturity IB (International Baccalaureate Diploma Programme).

ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Má vaša škola internát?

Naša škola nemá vlastný internát, ale niektorí starší študenti využívajú možnosti ubytovania v internáte strednej školy v blízkosti našej školy.

Poskytujete autobusovú prepravu?

Áno. Študentov môže vyzdvihnúť minibus na adrese ich pobytu takmer zo všetkých častí Bratislavy. Neposkytujeme autobusovú prepravu mimo mesta Bratislava.

Poskytujete školské obedy?

Áno. Každý deň poskytujeme desiaty a teplé obedy. Viac informácií najdete tu.

 

Je súčasťou školy aj školský klub detí?

Škola zabezpečuje starostlivosť pre deti v jasliach a predškolskom zariadení (Nursery a Reception) do 17:00.

Študenti základnej školy a gymnázia môžu navštevovať rôzne mimoškolské aktivity v čase od 15:00 do 16:00, niektoré krúžky pre študentov gymnázia končia o 17:00.