We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Prijímací proces

Náš prijímací proces je vo všeobecnosti veľmi jednoduchý, je však dobré vedieť, aké nasledujúce kroky je potrebné vykonať.

 • How to apply

Krok 1: Kontaktujte nás

Naším cieľom je poskytovať kvalitný informačný servis. Radi Vám poskytneme informácie telefonicky alebo emailom na nižšie uvedených kontaktoch. Nových žiakov prijímame počas celého roka.

Online prihláška: Žiadosť o návštevu školy

Email: admissions@bisb.sk

Tel: +421 2 6930 7091

Krok 2: Rezervujte si termín návštevy školy

Vieme, že nič nenahradí osobné stretnutie a prehliadku školy, ale ak to nie je možné, virtuálna prehliadka je tým najlepším riešením. Keď sa dozvieme viac o Vás a Vašej rodine, dohodneme si termín personalizovaného virtuálneho stretnutia s naším študijným oddelením, na ktorom sa dozviete viac o našich vzdelávacích programoch a získate odpovede na všetky Vaše otázky.

Rezervujte si návštevu tu: Informácie o prijímacom konaní 

Krok 3: Prihláška

Keď sa rozhodnete pre našu školu, čaká Vás niekoľko nenáročných krokov, na základe ktorých Vám vieme ponúknuť voľné miesto. Prosíme o zaslanie nasledujúcich dokumentov:

 • Vyplnená Prihláška 
 • Kópia pasu dieťaťa
 • Kópie vysvedčení dieťaťa
 • Special Educational Needs and Disabilities (SEN) dokument (v prípade potreby) *
* (SEN) Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením

Máme špecializovaný tím odborníkov, ktorí sa venujú deťom so špeciálnymi potrebami. V prípade, že má Vaše dieťa sociálne, emocionálne, akademické, telesné, vývojové problémy alebo poruchy správania, je nevyhnutné, aby ste nás o týchto okolnostiach informovali. Na základe zhodnotenia jeho špeciálnych potrieb Vám dokážeme ponúknuť primeranú podporu pri vzdelávaní v našej škole.

KROK 4: Individuálne hodnotenie

Materská škola a základná škola po 6. ročník:  Formálne hodnotenie nie je nutné. Miesto bude ponúknuté na základe prihlášky, predchádzajúcich vysvedčení a podľa dostupných miest v ročníkoch.

Uchádzači o 7. - 9. ročník: Prostredníctvom online testu posúdime úroveň angličtiny každého študenta a podľa potreby bude zaradený do EAL skupiny (EAL - angličtina ako druhý jazyk) pre zdokonalenie sa v anglickom jazyku.

Uchádzači o 10. - 13. ročník: Všetci študenti povinne vypracujú test z matematiky a anglického jazyka. Stupeň angličtiny a predchádzajúce vysvedčenia sú rozhodujúcimi kritériami pri rozhodovaní o zápise študenta do správneho ročníka. Rovnako všetci študenti absolvujú osobný alebo online pohovor s riaditeľom nášho gymnázia, ktorý je nevyhnutnou súčasťou zápisu na štúdium na našej škole.

Step 5: Ukončenie zápisu

V momente, keď sú splnené vyššie uvedené kroky, ponúkneme Vám miesto a termín nástupu. Na ukončenie zápisu budú potrebné nasledujúce dokumenty:

 • Zmluva o vzdelávaní
 • Informované súhlasy
 • Zmluva o zodpovednosť za poplatky
 • Kópia zdravotného preukazu dieťaťa
 • Kópie vysvedčení dieťaťa
 • Formulár o prestúpení (v prípade ak si ho štúdijné oddelenie vyžiada)
 • Potvrdenie o zaočkovaní (vyžaduje sa iba pre materskú školu a 1. ročník)

 

Na základe týchto dokumentov Vám škola pošle faktúru na nevratný registračný poplatok (900 EUR) a vratnú zálohu (1 200 EUR). Po obdržaní potvrdenia o zaplatení registračného poplatku a zálohy Vám študijné oddelenie potvrdí umiestnenie dieťaťa v našej škole.

Step 6: Začiatok školy

Začiatok novej školy môže byť skutočnou výzvou pre študentov i rodičov. Naša škola s viac ako 40 národnosťami predstavuje rozmanitú a ústretovú komunitu, kde rodičia a deti radi nadväzujú nové priateľstvá. V rámci školy aktívne funguje združenie rodičov a učiteľov (PTA), ktoré spolu so zástupcami tried zohráva kľúčovú úlohu v budovaní našej školskej komunity. Naším cieľom je, aby sa každý študent cítil vítaný a napredoval.  

Predtým, ako Vaše dieťa nastúpi do školy, dostanete komplexný uvítací list a ak to bude možné, pokúsime sa dohodnúť stretnutie s učiteľom Vášho dieťaťa ešte pred jeho prvým dňom v škole.

V auguste, pred začiatkom nového školského roka, organizujeme pre nových študentov „Uvítací deň“ (Welcome Day), počas ktorého získate komplexné informácie k organizácii školského roka a môžete sa stretnúť s učiteľom Vášho dieťaťa. Je to príležitosť na zodpovedanie Vašich otázok, aby ste sa uistili, že Vaše dieťa si na nové školské prostredie zvykne rýchlo a bez problémov.

DOKUMENTY