We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Školné poplatky

Na tejto stránke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o našich školných poplatkoch.
Admissions - Our Fees
Ročné školné 2021-2022 (v eurách)

 

Registračný poplatok 900 Poplatok je zaplatený pri zápise a je nevratný. Jedná sa o jednorazovú platbu.
Depozit €1200 Poplatok je plne vratný pri odchode žiaka to školy, ak je oznámené odstúpenie od zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými školou.
Poplatok za prihlášku 900 Poplatok účtovaný namiesto registračného poplatku  v prípade uchádzača zaradeného do zoznamu čakateľov. Poplatok bude v plnej výške vrátený, ak škola nebude môcť študentovi ponúknuť miesto vo vzájomne dohonutom termíne.

 

Please select a valid date

No results in range, please try another date

DD/MM/YYYY

Školné poplatky sú každoročne prehodnocované Nord Anglia Education.

Poplatky zahŕňajú:

 • Výučba
  
 • Učebnice a učebné materiály
 • Špecializovaná výučba anglického jazyka
 • Podpora vzdelávania
 • Poplatky za skúšky IGCSE (ročník 11) a IB (ročník 13)
 • Plávanie, korčuľovanie a väčšina výletov v okolí

Poplatky nezahŕňajú: školské stravovanie, školské uniformy a voliteľnú školskú autobusovú dopravu. Spoplatnené sú aj niektoré voliteľné školské aktivity a pobytové výlety.

Early Bird Incentive
Zľava za včasné zaplatenie

Zľavu za včasné zaplatenie školného je možné si uplatniť, ak je školné za celý školský rok zaplatené v plnej výške v stanovenom termíne. Ak je v školskom roku 2021/2022 školné za celý školský rok uhradené do 16. júla 2021, zľava bude poskytnutá vo výške 4%. Ak je platba vykonaná správne a včas, škola vydá dobropis vo výške 4% z celkového ročného poplatku v septembri príslušného roku.

Sibling
Súrodenecká zľava

Súrodenecká zľava sa poskytuje rodinám s tromi a viac deťmi. Ponúkame zľavu vo výške 5% pre tretie dieťa a 10% pre štvrté a ďalšie dieťa.

Scholarship
Štipendijný program

Štipendijný program sa vzťahuje na študentov základnej školy a gymnázia a pokrýva 10 až 20% ročného školného.

Štipendiá sa udeľujú na obdobie, počas ktorého študent navštevuje školu a každý rok sa prehodnocujú.

Termín podania žiadosti o štipendijný program pre súčasných štundentov je do 30.4.2021.

Zistiť viac