Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Školné poplatky

Školné poplatky sú každoročne revidované spoločnosťou Nord Anglia Education a publikované pred začiatkom letného trimestra súčasného školského roka.

Admissions - Our Fees

Každoročne Nord Anglia Education investuje značné sumy do zlepšovania školských zariadení a vzdelávacej ponuky. Najnovšie zlepšenia na našej škole sa uskutočnili počas letných prázdnin, kedy sme vymenili povrchy na vonkajších ihriskách, vybudovali nové parkovisko, zariadili 3 triedy na základnej škole s novým, moderným a funkčným nábytkom.

Ročné školné 2019-2020 (v eurách)
Ročník 1.štvrťrok 2.štvrťrok 3.štvrťrok
Ročný poplatok
Deposit       1,200
Registračný poplatok
      900
Jasle 3,980 2,984 2,984 9,948
Škôlka 5,043 3,783 3,783 12,609
1.ročník 6,343 4,757 4,757 15,857
2.ročník 6,343 4,757 4,757 15,857
3.ročník 6,701 5,027 5,027 16,755
4.ročník 6,701 5,027 5,027 16,755
5.ročník 6,701 5,027 5,027 16,755
6.ročník 6,701 5,027 5,027 16,755
7.ročník 7,609 5,706 5,706 19,021
8.ročník 7,609 5,706 5,706 19,021
9.ročník 7,609 5,706 5,706 19,021
10.ročník 7,870 5,903 5,903 19,676
11.ročník 8,121 6,090 6,090 20,301
12.ročník 8,413 6,309 6,309 21,031
13.ročník 8,666 6,499 6,499 21,664

Poplatky zahŕňajú:

 • Výučba
 • Učebnice a učebné materiály
 • Špecializované výučby anglického jazyka
 • Podpora vzdelávania
 • Poplatky za IGCSE (11.ročník) a IB (13.ročník)
 • Plávanie, korčuľovanie a väčšina výletov v okolí

Očakáva sa, že rodičia zaplatia za niektoré výlety. Niektoré dobrovoľné aktivity po škole sú tiež účtované.

Poplatky nezahŕňajú: školské jedlá, školské uniformy a voliteľnú školskú autobusovú dopravu.

Poplatok za zápis do školy je zaplatený pri zápise a je nevratný. Jedná sa o jednorazovú platbu.

Vklad (depozit) je plne vratný za predpokladu, že oznámenie o odstúpení žiaka je uvedené v súlade s podmienkami uvedenými školou. Od rodičov sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení študenta z akéhokoľvek dôvodu. Oznámenie musí byť doručené najneskôr v prvý deň trimestra pred trimestrom v ktorom chce žiak odstúpiť. Neposkytnutie správneho oznámenia o odstúpení od zmluvy bude mať za následok prepadnutie poplatku za depozit a školné.

Úplná náhrada závisí aj od schválenia finančného oddelenia, že všetky účty boli vyúčtované v plnej výške a že všetok školský majetok bol vrátený do školy. Stratené alebo poškodené veci budú účtované na základe ceny náhradného poplatku v deň odchodu zo školy.

 

Early Bird Incentive
Zľava za včasné zaplatenie

Zľavu za včasné zaplatenie školného je možné si uplatniť, ak je školné za celý školský rok zaplatené v plnej výške v stanovenom termíne. Ak je v školskom roku 2020/2021 školné za celý školský rok uhradené do 31. júla 2020, zľava bude poskytnutá vo výške 4%. Ak je platba vykonaná správne a včas, škola vydá dobropis vo výške 4% z celkového ročného poplatku v septembri príslušného roku.

Sibling
Súrodenecká zľava

Súrodenecká zľava sa poskytuje rodinám s tromi a viac deťmi. Ponúkame zľavu vo výške 5% pre tretie dieťa a 10% pre štvrté a ďalšie dieťa.

Scholarship
Štipendijný program

Štipendijný program sa vzťahuje na študentov základnej školy a gymnázia a pokrýva 10 až 20% ročného školného.

Štipendiá sa udeľujú na obdobie, počas ktorého študent navštevuje školu a každý rok sa prehodnocujú.

Termín podania žiadosti o štipendijný program pre súčasných štundentov je do 31.7.2020.

Zistiť viac

Školné poplatky