Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

Coronovavirus School closure
 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Secondary Curriculum

The British International School Bratislava

je priateľská a prívetivá škola, ktorá si kladie za cieľ vysokú uroveň vzdelávania v prostredí podporujúcom učenie. Ponúkame výnimočné vzdelávacie skúsenosti a našich učiteľov, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a svojimi skúsenosťami sa podieľajú na záväzku zaručiť každému dieťaťu naplnený potenciál. 

Prečo BISB?

Naši špecializovaní učitelia a zamestnanci pomôžu vášmu dieťaťu k dosiahnutiu akademických cieľov, pochopiť a rešpektovať rôzne kultúry, rasy, vyznania a hodnoty. Ponúkame vynikajúci štandard výučby od predškolského veku až po IB diplom pre starších žiakov. Náš vzdelávací program ponúka všeobecný rozhľad, zachytáva predstavivosť, poskytuje riešenie problémov a príležitostí, riskovanie a skúmanie. Naši učitelia si stanovili vysoké štandardy, podporujú študentov pýtať sa, diskutovať a vysvetlovať. Tvoríme budúcich lídrov.

Ponúkame: 

ANGLICKÉ NÁRODNÉ UČEBNÉ OSNOVY

Anglické národné učebné osnovy zabezpečujú nepretržitú postupnosť a napredovanie, precízne hodnotenie a silné zameranie sa na nadobudnutie zručností a kritického myslenia. Na základnej škole si vyberáme niektoré z našich učebných tém z medzinárodných učebných osnov určených pre základné školy (IPC – International Primary Curriculum), no zároveň ich prispôsobujeme medzinárodnému charakteru našej školy. Študenti strednej školy ukončujú svoje vzdelanie prestížnym Cambridgeským medzinárodným všeobecným certifikátom určeným pre vzdelávací program stredných škôl (IGCSE – International General Certificate of Secondary Education) a Medzinárodným bakalárskym diplomovým programom (IBDP – International Baccalaureate Diploma Program).

NAJVYŠŠIU ÚROVEŇ DOSIAHNUTÝCH ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Medzinárodný bakalársky diplomový program (IBDP) je uznávaný všetkými medzinárodnými univerzitami a taktiež aj univerzitami na Slovensku. Každý rok viac ako 97% našich IBDP absolventov úspešne zloží skúšku IB Diploma Programme s priemerným dosiahnutým výsledkom viac ako 35,1 bodov, ktorý je vyšší než je celosvetový priemer.

KONCEPCIU EFEKTÍVNEHO UČENIA

Náš výnimočný prístup k žiakom, pomocou Koncepcie efektívneho učenia, nám umožňuje vnímať každé dieťa ako individualitu. To nám nanovo definuje pochopenie úspechu komplexného rozvoja žiakov a inšpiruje každé dieťa k tomu, aby sa snažilo dosiahnuť nielen svoje najlepšie študijné výsledky, ale aby sa v neposlednom rade stalo intelektuálne a sociálne sebaistým.

GLOBÁLNU PERSPEKTÍVU

Britskú medzinárodnú školu v Bratislave navštevujú deti z viac ako 45 rôznych krajín sveta. Sme najvýznamnejšia medzinárodná škola v Bratislave s najväčšou medzinárodnou komunitou. Okrem toho sme členom Nord Anglia Education rodiny, ktorá pozostáva zo 66 škôl nachádzajúcich sa na celom svete. Naši študenti sú v spojení so študentmi týchto škôl pomocou Global Campus aktivít (fórum pre študentov celej siete škôl), ktoré im poskytujú šancu stretnúť sa s novými ľuďmi, porozprávať sa s expertmi z rôznych oblastí života, umožňujú im navzájom spolupracovať, či naučiť sa niečo zaujímavé o iných kultúrach.

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Slovenskí študenti predstavujú dôležitý pilier našej školskej komunity. Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a ponúka hodiny slovenského jazyka a literatúry pre žiakov od 6 do18 rokov (ZŠ a SŠ), čo umožňuje slovenským študentom uchádzať sa o štúdium aj na slovenských univerzitách. Mnoho našich slovenských absolventov študuje na prestížnych univerzitách vo Veľkej Británii, USA, Holandsku atď. a mnohí z ných sú už úspešní vo svojej pracovnej oblasti.

RODINNÉ PROSTREDIE- STROSTLIVÉ OKOLIE

V jednotlivých triedach zaručujeme maximálny počet študentov, čo poskytuje vášmu dieťaťu najlepšie podmienky na osobnostný rozvoj, ako aj príležitosť dosiahnuť výborné študijné výsledky. Triedy sú primerane malé na to, aby každé dieťa dostalo individuálny prístup a potrebnu pozornosť, ale zároveň je veľkosť jednotlivých ročníkov dostatočne veľká, čo umožňuje deťom nadviazať širokú škálu priateľstiev, poskytuje priestor na rozvoj ich vlastných záujmov a talentov, či podporuje spoznávanie odlišnosti jednotlivých kultúr a národností spolužiakov.

ANGAŽOVANOSŤ CELEJ KOMUNITY

Škola poskytuje študentom rodinné prostredie a študenti sa zasa snažia pomáhať aj mimo školy, a to miestnej i medzinárodnej komunite. Deje sa tak vďaka rôznym charitatívnym aktivitám a službám ostatným akými sú napr. Ekologická škola (Eco School), Global Campus, Medzinárodná cena (International Award), Program „kreativita, aktivita, služba“ (CAS) atď.

ZAPÁJANIE RODIČOV DO ŠKOLSKÝCH A MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT

Škola si vysoko cení, ak sa rodičia zapájajú do aktivít, ktoré organizuje. Nabáda a povzbudzuje k tomu aj „zásada otvorených dverí“ určená pre rodičov. Rodičovské spoločenstvo našej školy (Parents Teachers Association) je veľmi aktívne a rado privíta nových členov do svojich radov.

BISB Admissions
BISB Admissions