Angličtina ako druhý jazyk ( EAL) | British International School Bratislava | Nord Anglia

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Angličtina ako druhý jazyk ( EAL)

Oddelenie EAL sme založili ako podporu pre tých študentov, ktorí nemajú dostatočné jazykové znalosti potrebné pre úspešné zapojenie sa do vyučovania prebiehajúceho v angličtine podľa britského učebného systému. Cieľom podpory EAL je dosiahnuť takú úroveň anglického jazyka, aby žiaci dokázali v triede pracovať samostatne.

 • learning

Nové deti testujeme pri nástupe do školy a podľa úrovne znalostí anglického jazyka sú študenti zaradení do intenzívnej jazykovej prípravy, ktorá prebieha prvých 6 týždňov v každom trimestri.

Na spojenej základnej škole s materskou školou (Primary) máme dvoch EAL učiteľov. Učitelia angličtiny sa snažia budovať pozitívne a príjemné prostredie. Usilujú sa, aby ich naplánované aktivity boli zábavné a interaktívne do maximálne možnej miery. Chceme, aby sa žiaci tešili na hodiny s učiteľom/učiteľkou angličtiny a brali ich ako pozitívnu a obohacujúcu skúsenosť.

Jazykovú podporu poskytujú učitelia viacerými spôsobmi. Je cielená a „ušitá študentovi na mieru“. Niekedy má študent hodinu s učiteľom/učiteľkou angličtiny individuálne, inokedy v menšej skupinke, alebo mu učiteľ pomáha priamo v triede na hodine.

Angličtinu ako moderný cudzí jazyk ponúkame tým študentom, pre ktorých je tento jazyk nový, ako aj navyše hodiny angličtiny počas prvého roka namiesto výučby francúzštiny alebo nemčiny.

Naši učitelia EAL tiež vyučujú kurz, ktorý umožňuje študentom absolvovať skúšky Cambridge Young Learner. Tieto škúšky sú medzinárodne uznávanou jazykovou kvalifikáciou, ktorú ponúkame ako na základnej škole, tak aj na gymnáziu.

V ponuke máme aj mimoškolské aktivity pre konkrétne skupiny študentov. Študenti absolvujú pravidelne testy. Postupne znižujeme u nich EAL podporu v tom prípade, keď sa jazykové znalosti študenta zlepšia natoľko, že sa nebojí samostatne komunikovať v angličtine. Študenti si tiež môžu pomáhať učebnými zdrojmi na Firefly a tiež novým online balíčkom „Language Nut“.